پناه پناهی با «جاده خاکی» به کن رسید

پنجاه و سومین دوره بخش «دو هفته کارگردانان کن» که به‌صورت غیررقابتی و از سوی انجمن کارگردانان سینمای فرانسه به‌موازات جشنواره کن برگزار می‌شود، فهرست فیلم‌های دوره جدید خود را اعلام کرد. فیلم «جاده خاکی» به نویسندگی و کارگردانی پناه پناهی فرزند جعفر پناهی یکی از 24  فیلمی است که در بخش  «دو هفته کارگردانان کن» حضور خواهد داشت. همچنین این فیلم که اولین ساخته پناه پناهی محسوب می‌شود فرصت رقابت برای کسب دوربین طلای بهترین فیلم اول جشنواره کن امسال را نیز خواهد داشت. در کنفرانس خبری جشنواره در معرفی این فیلم گفته شد که فیلم به همان فضای سنت بصری و روایی سینمای ایران تعلق دارد، اما خود را با استادی و نوآوری از آن فضا نیز آزاد می‌سازد. یک فیلم جاده‌ای خانوادگی که تراژدی جدایی را با طنز، ظرافت و وجد به سخره می‌گیرد. بازیگران اصلی این فیلم عبارت‌اند از حسن معجونی، پانته‌آ پناهی‌ها، رایان سرلک، امین سیمیار  و بهرام ارک.
«کیارا» از «جوناس کارپینانو»، «علی و آوا» ساخته «کیلیو بارنارد»، «خاطرات تسوگوآ» ساخته «میگوئل گومزر» و «مائورین فازندیرو» و «آیندهر» ساخته «آلیس رورواچر»، «جنگل نپتون» ساخته «سال ویلیامز» و «مردان من» ساخته «ریچل لنگ» از جمله فیلم‌های حاضر در این بخش از جشنواره بین‌المللی فیلم کن هستند.
ریاست بخش «دو هفته کارگردانان» را از سال ۲۰۱۹ پائولو مورتی بر عهده دارد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

پناه پناهی با «جاده خاکی» به کن رسید

پنجاه و سومین دوره بخش «دو هفته کارگردانان کن» که به‌صورت غیررقابتی و از سوی انجمن کارگردانان سینمای فرانسه به‌موازات جشنواره کن برگزار می‌شود، فهرست فیلم‌های دوره جدید خود را اعلام کرد. فیلم «جاده خاکی» به نویسندگی و کارگردانی پناه پناهی فرزند جعفر پناهی یکی از 24  فیلمی است که در بخش  «دو هفته کارگردانان کن» حضور خواهد داشت. همچنین این فیلم که اولین ساخته پناه پناهی محسوب می‌شود فرصت رقابت برای کسب دوربین طلای بهترین فیلم اول جشنواره کن امسال را نیز خواهد داشت. در کنفرانس خبری جشنواره در معرفی این فیلم گفته شد که فیلم به همان فضای سنت بصری و روایی سینمای ایران تعلق دارد، اما خود را با استادی و نوآوری از آن فضا نیز آزاد می‌سازد. یک فیلم جاده‌ای خانوادگی که تراژدی جدایی را با طنز، ظرافت و وجد به سخره می‌گیرد. بازیگران اصلی این فیلم عبارت‌اند از حسن معجونی، پانته‌آ پناهی‌ها، رایان سرلک، امین سیمیار  و بهرام ارک.
«کیارا» از «جوناس کارپینانو»، «علی و آوا» ساخته «کیلیو بارنارد»، «خاطرات تسوگوآ» ساخته «میگوئل گومزر» و «مائورین فازندیرو» و «آیندهر» ساخته «آلیس رورواچر»، «جنگل نپتون» ساخته «سال ویلیامز» و «مردان من» ساخته «ریچل لنگ» از جمله فیلم‌های حاضر در این بخش از جشنواره بین‌المللی فیلم کن هستند.
ریاست بخش «دو هفته کارگردانان» را از سال ۲۰۱۹ پائولو مورتی بر عهده دارد.

ارسال دیدگاه شما