سید جلال ساداتیان در گفت وگو با«ستاره صبح» مطرح کرد؛

خطر یک رییس جمهور تندرو برای برجام

خطر یک رییس جمهور تندرو برای برجام

انتخابات ریاست جمهوری در حالی روز جمعه برگزار می شود که هنوز مذاکرات هسته ای ایران با قدرت های جهانی به نتیجه نرسیده است. مذاکراتی که در شرایط کنونی در وین در حال برگزاری است. با این وجود رویکرد رییس جمهور آینده ایران با توجه به مشی جریان های سیاسی درباره برجام دارای اهمیت است.به همین دلیل وبرای بررسی و تحلیل این موضوع«ستاره صبح» با سید جلال ساداتیان سفیر پیشین ایران در انگلیس گفت وگو کرده که در ادامه ماحصل این گفت وگو را می خوانید.

سادتیان در این گفت وگو گفت:مهم این است که چه کسی در آینده رییس جمهور ایران خواهد شد. اگر کسانی که به برجام اعتقاد دارند به قدرت برسند همین رویکرد که در شرایط کنونی وجود دارد در آینده نیز وجود خواهد داشت.این در حالی است که اگر گروه های مخالف برجام به قدرت برسند ممکن است برجام را به هم بزنند و رویکرد دیگری در پیش بگیرند.اگر این افراد به قدرت برسند این احتمال وجود دارد که به شکلی رفتار کنند که در آینده چالش های جدیدی پیش روی برجام و کشور به وجود خواهد آمد.
وی افزود: اینکه اظهارات نامزدهای ریاست جمهوری  در مناظره ها را ملاک تحلیل خود قرار بدهیم کار صحیح نیست و برجام موضوعی نیست که در این سطح مورد تحلیل قرار بگیرد. برجام تصمیم نظام بوده و نامزدهای ریاست جمهوری هنوز مشخص نیست در آینده چه نقشی در قدرت خواهند داشت. به همین دلیل نمی توان اظهارات مطرح شده در مناظره ها را ملاک تحلیل قرار داد.سفیر سابق ایران در انگلیس تصریح کرد:برخی از نامزدهای اصولگرا عنوان کردند با برجام موافق هستند و آن را تأیید کردند که نکته قابل تأملی است.این افراد حداکثر انتقادهایی که داشتند به نحوه اجرای برجام بود اما با اصل برجام مشکلی نداشتند.اصل برجام یک توافق حقوقی بود که با قطعنامه2231 شورای امنیت تضمین شد. به همین دلیل ترامپ با خروج از برجام که به دنبال منزوی کردن ایران بود موفق نشد و در نهایت خود وی منزوی شود و کشورهای غربی با وی مشکل پیدا کردند.سید جلال ساداتیان خاطرنشان کرد:در شرایط کنونی ایران اصرار دارد در ابتدا آمریکا که از برجام خارج شده به تعهدات خود عمل کند. کشورهای اروپایی نیز از آمریکا چنین درخواستی را دارند.در چنین شرایطی ایران نیز به تعهدات برجامی خود باز خواهد گشت.این شرایط نیز دارای پیچیدگی های خاص خود است.اگر یک اصولگرا به عنوان رییس جمهور ایران شود می تواند لحن خود را تند کند و اجازه مذاکره بیشتر ندهد. در چنین شرایطی کشورهای غربی نیز رویکرد دیگری در پیش خواهند گرفت.اگر چنین اتفاقی رخ بدهد دوباره روز از نو روزی از نو خواهد بود. با این تفاوت که ایران با اجماع کشورهای غربی مواجه خواهد شد.برخلاف دوران ترامپ که کشورهای اروپایی با وی همراهی نمی کردند امروز شرایط تغییر کرده و کشورهای اروپایی با بایدن همراه هستند. در نتیجه اگر یک رییس جمهور تندرو در ایران به قدرت برسد و با بدگمانی نسبت به برجام رفتار کند باید منتظر پیامدهای نامطلوبی برای کشور باشیم.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/75972/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

سید جلال ساداتیان در گفت وگو با«ستاره صبح» مطرح کرد؛

خطر یک رییس جمهور تندرو برای برجام

خطر یک رییس جمهور تندرو برای برجام

انتخابات ریاست جمهوری در حالی روز جمعه برگزار می شود که هنوز مذاکرات هسته ای ایران با قدرت های جهانی به نتیجه نرسیده است. مذاکراتی که در شرایط کنونی در وین در حال برگزاری است. با این وجود رویکرد رییس جمهور آینده ایران با توجه به مشی جریان های سیاسی درباره برجام دارای اهمیت است.به همین دلیل وبرای بررسی و تحلیل این موضوع«ستاره صبح» با سید جلال ساداتیان سفیر پیشین ایران در انگلیس گفت وگو کرده که در ادامه ماحصل این گفت وگو را می خوانید.

سادتیان در این گفت وگو گفت:مهم این است که چه کسی در آینده رییس جمهور ایران خواهد شد. اگر کسانی که به برجام اعتقاد دارند به قدرت برسند همین رویکرد که در شرایط کنونی وجود دارد در آینده نیز وجود خواهد داشت.این در حالی است که اگر گروه های مخالف برجام به قدرت برسند ممکن است برجام را به هم بزنند و رویکرد دیگری در پیش بگیرند.اگر این افراد به قدرت برسند این احتمال وجود دارد که به شکلی رفتار کنند که در آینده چالش های جدیدی پیش روی برجام و کشور به وجود خواهد آمد.
وی افزود: اینکه اظهارات نامزدهای ریاست جمهوری  در مناظره ها را ملاک تحلیل خود قرار بدهیم کار صحیح نیست و برجام موضوعی نیست که در این سطح مورد تحلیل قرار بگیرد. برجام تصمیم نظام بوده و نامزدهای ریاست جمهوری هنوز مشخص نیست در آینده چه نقشی در قدرت خواهند داشت. به همین دلیل نمی توان اظهارات مطرح شده در مناظره ها را ملاک تحلیل قرار داد.سفیر سابق ایران در انگلیس تصریح کرد:برخی از نامزدهای اصولگرا عنوان کردند با برجام موافق هستند و آن را تأیید کردند که نکته قابل تأملی است.این افراد حداکثر انتقادهایی که داشتند به نحوه اجرای برجام بود اما با اصل برجام مشکلی نداشتند.اصل برجام یک توافق حقوقی بود که با قطعنامه2231 شورای امنیت تضمین شد. به همین دلیل ترامپ با خروج از برجام که به دنبال منزوی کردن ایران بود موفق نشد و در نهایت خود وی منزوی شود و کشورهای غربی با وی مشکل پیدا کردند.سید جلال ساداتیان خاطرنشان کرد:در شرایط کنونی ایران اصرار دارد در ابتدا آمریکا که از برجام خارج شده به تعهدات خود عمل کند. کشورهای اروپایی نیز از آمریکا چنین درخواستی را دارند.در چنین شرایطی ایران نیز به تعهدات برجامی خود باز خواهد گشت.این شرایط نیز دارای پیچیدگی های خاص خود است.اگر یک اصولگرا به عنوان رییس جمهور ایران شود می تواند لحن خود را تند کند و اجازه مذاکره بیشتر ندهد. در چنین شرایطی کشورهای غربی نیز رویکرد دیگری در پیش خواهند گرفت.اگر چنین اتفاقی رخ بدهد دوباره روز از نو روزی از نو خواهد بود. با این تفاوت که ایران با اجماع کشورهای غربی مواجه خواهد شد.برخلاف دوران ترامپ که کشورهای اروپایی با وی همراهی نمی کردند امروز شرایط تغییر کرده و کشورهای اروپایی با بایدن همراه هستند. در نتیجه اگر یک رییس جمهور تندرو در ایران به قدرت برسد و با بدگمانی نسبت به برجام رفتار کند باید منتظر پیامدهای نامطلوبی برای کشور باشیم.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/75972/

ارسال دیدگاه شما