جهش‌های ویروس کرونا تا کجا پیش می‌روند؟

بهترین روش مقایسه قدرت انتشار بیولوژیکی خالص ویروس‌ها بررسی ۰ R آن‌هاست. این اصطلاح نشان‌دهنده میانگین افرادی است که به ویروس مبتلا شده‌اند. با توجه به مدل‌سازان بیماری در ایمپریال کالج لندن، این تعداد هنگام شروع همه‌گیری در ووهان حدود ۲.۵ بود و ممکن است برای نوع دلتا به ۸.۰ برسد. دکتر آریس کاتزوراکیس که در مورد تکامل ویروسی در دانشگاه آکسفورد تحصیل می‌کند می‌گوید: این ویروس ما را بسیار متعجب کرده است، زیرا رفتار آن فراتر از چیزی است که از آن می‌ترسیدیم. واقعیت این است که طی ۱۸ ماه، ۲ نژاد (آلفا و سپس دلتا) به وجود آمده که هرکدام ۵۰ درصد بیشتر قابل‌انتقال هستند. به گفته کاتزوراکیس تا ۲ سال آینده این جهش‌ها احتمالاً بیشتر خواهد شد. یک برنامه مدون واکسیناسیون می‌تواند با ایجاد مصونیت گسترده باعث شود تا جهش‌های بعدی مشکل اساسی ایجاد نکنند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/76353/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

جهش‌های ویروس کرونا تا کجا پیش می‌روند؟

بهترین روش مقایسه قدرت انتشار بیولوژیکی خالص ویروس‌ها بررسی ۰ R آن‌هاست. این اصطلاح نشان‌دهنده میانگین افرادی است که به ویروس مبتلا شده‌اند. با توجه به مدل‌سازان بیماری در ایمپریال کالج لندن، این تعداد هنگام شروع همه‌گیری در ووهان حدود ۲.۵ بود و ممکن است برای نوع دلتا به ۸.۰ برسد. دکتر آریس کاتزوراکیس که در مورد تکامل ویروسی در دانشگاه آکسفورد تحصیل می‌کند می‌گوید: این ویروس ما را بسیار متعجب کرده است، زیرا رفتار آن فراتر از چیزی است که از آن می‌ترسیدیم. واقعیت این است که طی ۱۸ ماه، ۲ نژاد (آلفا و سپس دلتا) به وجود آمده که هرکدام ۵۰ درصد بیشتر قابل‌انتقال هستند. به گفته کاتزوراکیس تا ۲ سال آینده این جهش‌ها احتمالاً بیشتر خواهد شد. یک برنامه مدون واکسیناسیون می‌تواند با ایجاد مصونیت گسترده باعث شود تا جهش‌های بعدی مشکل اساسی ایجاد نکنند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/76353/

ارسال دیدگاه شما