جهش‌های ویروس کرونا تا کجا پیش می‌روند؟

جهش‌های ویروس کرونا تا کجا پیش می‌روند؟

بهترین روش مقایسه قدرت انتشار بیولوژیکی خالص ویروس‌ها بررسی ۰ R آن‌هاست. این اصطلاح نشان‌دهنده میانگین افرادی است که به ویروس مبتلا شده‌اند. با توجه به مدل‌سازان بیماری در ایمپریال کالج لندن، این تعداد هنگام شروع همه‌گیری در ووهان حدود ۲.۵ بود و ممکن است برای نوع دلتا به ۸.۰ برسد. دکتر آریس کاتزوراکیس که در مورد تکامل ویروسی در دانشگاه آکسفورد تحصیل می‌کند می‌گوید: این ویروس ما را بسیار متعجب کرده است، زیرا رفتار آن فراتر از چیزی است که از آن می‌ترسیدیم. واقعیت این است که طی ۱۸ ماه، ۲ نژاد (آلفا و سپس دلتا) به وجود آمده که هرکدام ۵۰ درصد بیشتر قابل‌انتقال هستند. به گفته کاتزوراکیس تا ۲ سال آینده این جهش‌ها احتمالاً بیشتر خواهد شد. یک برنامه مدون واکسیناسیون می‌تواند با ایجاد مصونیت گسترده باعث شود تا جهش‌های بعدی مشکل اساسی ایجاد نکنند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/76353/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

جهش‌های ویروس کرونا تا کجا پیش می‌روند؟

جهش‌های ویروس کرونا تا کجا پیش می‌روند؟

بهترین روش مقایسه قدرت انتشار بیولوژیکی خالص ویروس‌ها بررسی ۰ R آن‌هاست. این اصطلاح نشان‌دهنده میانگین افرادی است که به ویروس مبتلا شده‌اند. با توجه به مدل‌سازان بیماری در ایمپریال کالج لندن، این تعداد هنگام شروع همه‌گیری در ووهان حدود ۲.۵ بود و ممکن است برای نوع دلتا به ۸.۰ برسد. دکتر آریس کاتزوراکیس که در مورد تکامل ویروسی در دانشگاه آکسفورد تحصیل می‌کند می‌گوید: این ویروس ما را بسیار متعجب کرده است، زیرا رفتار آن فراتر از چیزی است که از آن می‌ترسیدیم. واقعیت این است که طی ۱۸ ماه، ۲ نژاد (آلفا و سپس دلتا) به وجود آمده که هرکدام ۵۰ درصد بیشتر قابل‌انتقال هستند. به گفته کاتزوراکیس تا ۲ سال آینده این جهش‌ها احتمالاً بیشتر خواهد شد. یک برنامه مدون واکسیناسیون می‌تواند با ایجاد مصونیت گسترده باعث شود تا جهش‌های بعدی مشکل اساسی ایجاد نکنند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/76353/

ارسال دیدگاه شما