مستمری بازنشستگان دو برابر افزایش‌یافته است

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: مستمری بازنشستگان با توجه به توان سازمان و منابعی که حداقل برای سه تا چهار سال آینده پیش‌بینی‌شده، افزایش‌یافته است. مصطفی سالاری روز جمعه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا با اشاره به هفته تأمین اجتماعی اظهار داشت: یکی از مطالبات اصلی جامعه از سازمان تأمین اجتماعی افزایش مستمری بازنشستگان است. این مستمری نسبت به ۱۴ ماه گذشته به‌طور میانگین دو برابر شده است. وی بابیان اینکه خواست اصلی جامعه از سازمان تأمین اجتماعی انجام وظایف و تعهدات قانونی است، گفت: در حوزه درمان انتظار بیمه‌شدگان، سهم کمتر بیمه (فرانشیز کمتر)، افزایش پوشش این بیمه و ارتقاء کیفی خدمات است، که باید از جانب سازمان ارائه یا از مراکز درمانی دانشگاهی و غیردانشگاهی غیرملکی خریداری شود. سالاری با اشاره به جامعه ۴۶ میلیون نفری تأمین اجتماعی ادامه داد: سازمان به‌منظور پرداخت سایر کمک‌هزینه‌ها که برحسب مورد پیش می‌آید و تأمین اجتماعی متعهد به پرداخت است، مشکل خاصی ندارد. وی ادامه داد: نمی‌توان گفت، مستمری جامعه بازنشستگان یک زندگی با شرایط متوسط رو به بالا را جواب‌گو خواهد بود، اما این افزایش با توجه به توان سازمان و منابعی که حداقل برای سه تا چهار سال آینده پیش‌بینی‌شده، انجام پذیرفت. وی تأکید کرد: اما مستمری کافی، بدون شک به‌عنوان مطالبه اصلی جامعه بازنشستگان از وظایف مهم سازمان تأمین اجتماعی محسوب می‌شود. از ۲۲ تا ۲۹ تیرماه هفته تأمین اجتماعی نام‌گذاری شده است.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/77081/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

مستمری بازنشستگان دو برابر افزایش‌یافته است

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: مستمری بازنشستگان با توجه به توان سازمان و منابعی که حداقل برای سه تا چهار سال آینده پیش‌بینی‌شده، افزایش‌یافته است. مصطفی سالاری روز جمعه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا با اشاره به هفته تأمین اجتماعی اظهار داشت: یکی از مطالبات اصلی جامعه از سازمان تأمین اجتماعی افزایش مستمری بازنشستگان است. این مستمری نسبت به ۱۴ ماه گذشته به‌طور میانگین دو برابر شده است. وی بابیان اینکه خواست اصلی جامعه از سازمان تأمین اجتماعی انجام وظایف و تعهدات قانونی است، گفت: در حوزه درمان انتظار بیمه‌شدگان، سهم کمتر بیمه (فرانشیز کمتر)، افزایش پوشش این بیمه و ارتقاء کیفی خدمات است، که باید از جانب سازمان ارائه یا از مراکز درمانی دانشگاهی و غیردانشگاهی غیرملکی خریداری شود. سالاری با اشاره به جامعه ۴۶ میلیون نفری تأمین اجتماعی ادامه داد: سازمان به‌منظور پرداخت سایر کمک‌هزینه‌ها که برحسب مورد پیش می‌آید و تأمین اجتماعی متعهد به پرداخت است، مشکل خاصی ندارد. وی ادامه داد: نمی‌توان گفت، مستمری جامعه بازنشستگان یک زندگی با شرایط متوسط رو به بالا را جواب‌گو خواهد بود، اما این افزایش با توجه به توان سازمان و منابعی که حداقل برای سه تا چهار سال آینده پیش‌بینی‌شده، انجام پذیرفت. وی تأکید کرد: اما مستمری کافی، بدون شک به‌عنوان مطالبه اصلی جامعه بازنشستگان از وظایف مهم سازمان تأمین اجتماعی محسوب می‌شود. از ۲۲ تا ۲۹ تیرماه هفته تأمین اجتماعی نام‌گذاری شده است.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/77081/

ارسال دیدگاه شما