خبرنامه

دستور رئیس دستگاه قضا برای پیگیری فوری حل مشکل آب در خوزستان
با دستور حجت‌الاسلام‌والمسلمین اژه‌ای یک هیئت ارشد قضایی و اجرایی برای حل مشکل عازم خوزستان شد. به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه؛ به دنبال مشکلات ناشی از کمبود آب در استان خوزستان، از روز گذشته و با پیگیری مستمر رئیس دستگاه قضا هیئتی متشکل از نمایندگان ارشد وزارت نیرو و دادستان کل کشور برای بررسی مشکلات پیش‌آمده و علل وضعیت موجود، صبح امروز عازم استان خوزستان شد. مقررشده است هیئت اعزام‌شده پیگیر راهکارهای فوری حل مشکل آب در استان خوزستان شده و نتیجه اقدامات و همچنین دلایل به وجود آمدن وضعیت موجود را به حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه گزارش کنند.
تکلیف بازگشایی مدارس با خیز پنجم کرونا
وزیر بهداشت بابیان اینکه به دلیل عدم رعایت پروتکل‌ها بسیار نگرانیم درباره تکلیف بازگشایی مدارس با توجه به خیز پنجم کرونا توضیحاتی داد و تأکید کرد که بازگشایی مدارس اکنون قابل پیش‌بینی نیست. دکتر سعید نمکی در گفت‌وگو با ایسنا در حاشیه بازدید سرزده از مرکز واکسیناسیون ایران مال در غرب تهران، اظهار کرد: به دلیل عدم رعایت پروتکل‌ها بسیار نگرانیم، همکاران در بخش سلامت بسیار تحت فشار هستند. وی تأکید کرد: عدم رعایت پروتکل‌ها ما را گرفتار کرده است و اگر رعایت نکنند گرفتارتر خواهد کرد. وزیر بهداشت افزود: وقتی جایی را قرمز اعلام می‌کنیم، گویی شرایط آبی استوکسی گوش به حرف نمی‌دهد. نه مردم عزیز، مردم همیشه همراه بودند و ما از باقی بخش‌ها که باید کمکمان کنند انتظار داریم که بیشتر از این کمک کنند و ما را در این معرکه تنها نگذارند.نمکی در خاتمه درباره تکلیف بازگشایی مدارس با توجه به خیز پنجم کرونا و سفرهای تابستانی احتمالی هم‌وطنان، گفت: بازگشایی مدارس اکنون قابل پیش‌بینی نیست، امیدواریم بتوانیم با واکسیناسیون معلمان به‌عنوان یک گروه آسیب‌پذیر و رعایت پروتکل‌ها بتوانیم مدارس را باز نگه‌داریم، امیدواریم.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/77091/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

خبرنامه

دستور رئیس دستگاه قضا برای پیگیری فوری حل مشکل آب در خوزستان
با دستور حجت‌الاسلام‌والمسلمین اژه‌ای یک هیئت ارشد قضایی و اجرایی برای حل مشکل عازم خوزستان شد. به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه؛ به دنبال مشکلات ناشی از کمبود آب در استان خوزستان، از روز گذشته و با پیگیری مستمر رئیس دستگاه قضا هیئتی متشکل از نمایندگان ارشد وزارت نیرو و دادستان کل کشور برای بررسی مشکلات پیش‌آمده و علل وضعیت موجود، صبح امروز عازم استان خوزستان شد. مقررشده است هیئت اعزام‌شده پیگیر راهکارهای فوری حل مشکل آب در استان خوزستان شده و نتیجه اقدامات و همچنین دلایل به وجود آمدن وضعیت موجود را به حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه گزارش کنند.
تکلیف بازگشایی مدارس با خیز پنجم کرونا
وزیر بهداشت بابیان اینکه به دلیل عدم رعایت پروتکل‌ها بسیار نگرانیم درباره تکلیف بازگشایی مدارس با توجه به خیز پنجم کرونا توضیحاتی داد و تأکید کرد که بازگشایی مدارس اکنون قابل پیش‌بینی نیست. دکتر سعید نمکی در گفت‌وگو با ایسنا در حاشیه بازدید سرزده از مرکز واکسیناسیون ایران مال در غرب تهران، اظهار کرد: به دلیل عدم رعایت پروتکل‌ها بسیار نگرانیم، همکاران در بخش سلامت بسیار تحت فشار هستند. وی تأکید کرد: عدم رعایت پروتکل‌ها ما را گرفتار کرده است و اگر رعایت نکنند گرفتارتر خواهد کرد. وزیر بهداشت افزود: وقتی جایی را قرمز اعلام می‌کنیم، گویی شرایط آبی استوکسی گوش به حرف نمی‌دهد. نه مردم عزیز، مردم همیشه همراه بودند و ما از باقی بخش‌ها که باید کمکمان کنند انتظار داریم که بیشتر از این کمک کنند و ما را در این معرکه تنها نگذارند.نمکی در خاتمه درباره تکلیف بازگشایی مدارس با توجه به خیز پنجم کرونا و سفرهای تابستانی احتمالی هم‌وطنان، گفت: بازگشایی مدارس اکنون قابل پیش‌بینی نیست، امیدواریم بتوانیم با واکسیناسیون معلمان به‌عنوان یک گروه آسیب‌پذیر و رعایت پروتکل‌ها بتوانیم مدارس را باز نگه‌داریم، امیدواریم.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/77091/

ارسال دیدگاه شما