ابوالفضل ظهره وند سفیر پیشین ایران در افغانستان در گفت وگو با«ستاره صبح»:

پنجشیر هژمونی هیچ قوم و قدرتی را نمی پذیرد

اشاره:طالبان با کمک ارتش و سازمان اطلاعات ارتش پاکستان روز دوشنبه حملات هوایی و زمینی را برعلیه جبهه مقاومت در دره پنجشیر صورت دادند. این در حالی است که دیروز با حمله جنگنده های جبهه مقاومت به مواضع طالبان به یکباره ورق برگشت و در شرایط کنونی جبهه مقاومت با وارد کردن تلفات زیادی به طالبان دست بالا را دارد. پیش از این احمد مسعود در پیامی صوتی خواهان قیام عمومی علیه طالبان شد و گفت که نیروهای آنان در پنجشیر حضور دارند و به مبارزه خود ادامه می‌دهند. وی در این پیام گفت: «هموطنان در هر گوشه ای که هستید چه در بیرون و چه در داخل فراخوان میدهیم که قیام عمومی را بخاطر عزت آزادی و سربلندی وطن آغاز کنید، هر کس که به هر شکل که می تواند بپا خیزد و فریاد بلند بکند. در چنین شرایطی مردم برخی ولایت های افغانستان از جمله کابل و مزار شریف با حضور در خیابان ها برعلیه طالبان و پاکستان شعار دادند. ستاره صبح برای بررسی آخرین تحولات افغانستان با ابوالفضل ظهره وند سفیر پیشین ایران در افغانستان گفت وگو کرده که در ادامه می خوانید.

ظهره وند در  این زمینه معتقد است:موضع مقامات ایران در تحولات اخیر دفاع از حقوق مردم افغانستان و حفظ یکپارچگی سرزمینی این کشور بوده که موضع صحیحی نیز بوده است. این موضع هم از سوی رهبر انقلاب گرفته شده و هم رئیس جمهور چنین موضعی داشته اند.نکته دیگر اینکه رفت و آمد دولت ها در افغانستان یک موضوع داخلی است و به کشورهای خارجی ارتباط ندارد.در شرایط کنونی نیز ایران بهترین موضع را انتخاب کرده و اجازه داده تحولات شکل بگیرد و در  صورت قطعی شدن یک وضعیت، موضع خود را اعلام کند.
سفیر پیشین ایران در افغانستان ادامه داد:مردم افغانستان روی دخالت کشورهای خارجی در این کشور حساسیت دارند و ما مشاهده کردیم پس از دخالت پاکستان در حمله به پنجشیر مردم این کشور علیه پاکستان موضع گرفتند و شعار دادند. ایران نیز دخالت پاکستان در حمله به پنجشیر را محکوم کرد. در نتیجه کشوری مانند ایران که یک قدرت منطقه ای در خاورمیانه به شمار می رود تلاش می کند با مواضعی سنجیده و دوراندیشانه با مسائلی مانند تحولات افغانستان برخورد کرد.
 وی تصریح کرد:موضعی که احمد مسعود نسبت به طالبان گرفته قابل انتظار بود.واقعیت این است که قومیت های افغانستان و در رأس آنها تاجیک ها  در دره پنجشیر هژمونی هیچ قومی را نمی پذیرند.به همین دلیل موضع احمد مسعود به عنوان رهبر جبهه مقاومت و فرزند احمد شاه مسعود که رشادت های زیادی در گذشته از خود نشان داده از قبل قابل پیش بینی بود. این نکته را نیز باید در نظر داشت که پنجشیر همواره در افغانستان به عنوان نماد مقاومت شناخته می شود و در شرایط کنونی نیز همین وضعیت را دارد.اگر طالبان این واقعیت را مشاهده کنند مسیر تحولات افغانستان تغییر می کرد و اتفاقات ناگوار دیگری در این کشور رخ نمی داد. احمد مسعود با مقاومت خود از حقوق مردم افغانستان و اقوام افغانستان حمایت می کند. احمد مسعود به دنبال دولت فراگیر است در حالی که طالبان به دنبال شکل دهی دولت همه شمول هستند.طالبان به دنبال این هستند همه ولایت ها در دولت نماینده داشته باشند که متناسب با موقعیت ژئوپلتیک افغانستان نیست. احمد مسعود معتقد است: اقوام باید براساس حقوقی که دارند در قدرت مشارکت داشته باشند.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/78805/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

ابوالفضل ظهره وند سفیر پیشین ایران در افغانستان در گفت وگو با«ستاره صبح»:

پنجشیر هژمونی هیچ قوم و قدرتی را نمی پذیرد

اشاره:طالبان با کمک ارتش و سازمان اطلاعات ارتش پاکستان روز دوشنبه حملات هوایی و زمینی را برعلیه جبهه مقاومت در دره پنجشیر صورت دادند. این در حالی است که دیروز با حمله جنگنده های جبهه مقاومت به مواضع طالبان به یکباره ورق برگشت و در شرایط کنونی جبهه مقاومت با وارد کردن تلفات زیادی به طالبان دست بالا را دارد. پیش از این احمد مسعود در پیامی صوتی خواهان قیام عمومی علیه طالبان شد و گفت که نیروهای آنان در پنجشیر حضور دارند و به مبارزه خود ادامه می‌دهند. وی در این پیام گفت: «هموطنان در هر گوشه ای که هستید چه در بیرون و چه در داخل فراخوان میدهیم که قیام عمومی را بخاطر عزت آزادی و سربلندی وطن آغاز کنید، هر کس که به هر شکل که می تواند بپا خیزد و فریاد بلند بکند. در چنین شرایطی مردم برخی ولایت های افغانستان از جمله کابل و مزار شریف با حضور در خیابان ها برعلیه طالبان و پاکستان شعار دادند. ستاره صبح برای بررسی آخرین تحولات افغانستان با ابوالفضل ظهره وند سفیر پیشین ایران در افغانستان گفت وگو کرده که در ادامه می خوانید.

ظهره وند در  این زمینه معتقد است:موضع مقامات ایران در تحولات اخیر دفاع از حقوق مردم افغانستان و حفظ یکپارچگی سرزمینی این کشور بوده که موضع صحیحی نیز بوده است. این موضع هم از سوی رهبر انقلاب گرفته شده و هم رئیس جمهور چنین موضعی داشته اند.نکته دیگر اینکه رفت و آمد دولت ها در افغانستان یک موضوع داخلی است و به کشورهای خارجی ارتباط ندارد.در شرایط کنونی نیز ایران بهترین موضع را انتخاب کرده و اجازه داده تحولات شکل بگیرد و در  صورت قطعی شدن یک وضعیت، موضع خود را اعلام کند.
سفیر پیشین ایران در افغانستان ادامه داد:مردم افغانستان روی دخالت کشورهای خارجی در این کشور حساسیت دارند و ما مشاهده کردیم پس از دخالت پاکستان در حمله به پنجشیر مردم این کشور علیه پاکستان موضع گرفتند و شعار دادند. ایران نیز دخالت پاکستان در حمله به پنجشیر را محکوم کرد. در نتیجه کشوری مانند ایران که یک قدرت منطقه ای در خاورمیانه به شمار می رود تلاش می کند با مواضعی سنجیده و دوراندیشانه با مسائلی مانند تحولات افغانستان برخورد کرد.
 وی تصریح کرد:موضعی که احمد مسعود نسبت به طالبان گرفته قابل انتظار بود.واقعیت این است که قومیت های افغانستان و در رأس آنها تاجیک ها  در دره پنجشیر هژمونی هیچ قومی را نمی پذیرند.به همین دلیل موضع احمد مسعود به عنوان رهبر جبهه مقاومت و فرزند احمد شاه مسعود که رشادت های زیادی در گذشته از خود نشان داده از قبل قابل پیش بینی بود. این نکته را نیز باید در نظر داشت که پنجشیر همواره در افغانستان به عنوان نماد مقاومت شناخته می شود و در شرایط کنونی نیز همین وضعیت را دارد.اگر طالبان این واقعیت را مشاهده کنند مسیر تحولات افغانستان تغییر می کرد و اتفاقات ناگوار دیگری در این کشور رخ نمی داد. احمد مسعود با مقاومت خود از حقوق مردم افغانستان و اقوام افغانستان حمایت می کند. احمد مسعود به دنبال دولت فراگیر است در حالی که طالبان به دنبال شکل دهی دولت همه شمول هستند.طالبان به دنبال این هستند همه ولایت ها در دولت نماینده داشته باشند که متناسب با موقعیت ژئوپلتیک افغانستان نیست. احمد مسعود معتقد است: اقوام باید براساس حقوقی که دارند در قدرت مشارکت داشته باشند.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/78805/

ارسال دیدگاه شما