چرا کاهش روند گرمایش زمین ضروری است؟

مطالعات نشان می‌دهد بیش از ۳۵۶ هزار مرگ در سال ۲۰۱۹ ناشی از گرما بوده است و انتظار می‌رود با افزایش دما در سراسر جهان، این تعداد افزایش یابد. به گزارش مهر به نقل از زی نیوز، به گفته محققان، تلاش‌های فوری و جهانی برای کاهش تغییرات آب و هوایی و افزایش تاب‌آوری در برابر گرمای شدید برای محدود کردن گرمایش اضافی می‌تواند به نجات جان افراد کمک کند. گرمای شدید یک پدیده شایع در سراسر جهان است و انتظار می‌رود مرگ‌ومیر و بیماری‌های ناشی از گرما نیز افزایش یابد. محققان تأکید دارند کاهش اثرات گرمایش شدید زمین بر سلامتی یک اولویت فوری است و باید شامل تغییرات فوری در زیرساخت‌ها، محیط شهری و رفتارهای فردی برای جلوگیری از مرگ‌ومیر ناشی از گرما باشد.«کریستی ابی»، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه واشنگتن، دراین‌باره می‌گوید: «برای مقابله با گرمای شدید دو رویکرد استراتژیک لازم است؛ یکی کاهش تغییرات اقلیمی به‌منظور کاهش انتشار کربن و تغییر گرم شدن بیشتر کره زمین و دیگری شناسایی اقدامات پیشگیرانه و واکنشی مؤثر و به‌موقع است. عدم موفقیت در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و توسعه و به‌کارگیری برنامه‌های اقدام حرارتی به این معنی است که آینده متفاوتی در انتظار بسیاری از مردم و جوامع در سراسر جهان است.» به گفته محققان، بسیاری از مرگ‌ومیرهای ناشی از گرما با کاهش تغییرات آب و هوایی و کاهش مواجهه با گرمای شدید قابل‌پیشگیری است.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/79032/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

چرا کاهش روند گرمایش زمین ضروری است؟

مطالعات نشان می‌دهد بیش از ۳۵۶ هزار مرگ در سال ۲۰۱۹ ناشی از گرما بوده است و انتظار می‌رود با افزایش دما در سراسر جهان، این تعداد افزایش یابد. به گزارش مهر به نقل از زی نیوز، به گفته محققان، تلاش‌های فوری و جهانی برای کاهش تغییرات آب و هوایی و افزایش تاب‌آوری در برابر گرمای شدید برای محدود کردن گرمایش اضافی می‌تواند به نجات جان افراد کمک کند. گرمای شدید یک پدیده شایع در سراسر جهان است و انتظار می‌رود مرگ‌ومیر و بیماری‌های ناشی از گرما نیز افزایش یابد. محققان تأکید دارند کاهش اثرات گرمایش شدید زمین بر سلامتی یک اولویت فوری است و باید شامل تغییرات فوری در زیرساخت‌ها، محیط شهری و رفتارهای فردی برای جلوگیری از مرگ‌ومیر ناشی از گرما باشد.«کریستی ابی»، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه واشنگتن، دراین‌باره می‌گوید: «برای مقابله با گرمای شدید دو رویکرد استراتژیک لازم است؛ یکی کاهش تغییرات اقلیمی به‌منظور کاهش انتشار کربن و تغییر گرم شدن بیشتر کره زمین و دیگری شناسایی اقدامات پیشگیرانه و واکنشی مؤثر و به‌موقع است. عدم موفقیت در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و توسعه و به‌کارگیری برنامه‌های اقدام حرارتی به این معنی است که آینده متفاوتی در انتظار بسیاری از مردم و جوامع در سراسر جهان است.» به گفته محققان، بسیاری از مرگ‌ومیرهای ناشی از گرما با کاهش تغییرات آب و هوایی و کاهش مواجهه با گرمای شدید قابل‌پیشگیری است.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/79032/

ارسال دیدگاه شما