عقلانیت توافق با آژانس متعلق به دولت روحانی یا دولت رئیسی؟

 

 دکتر نعمت احمدی/ حقوقدان

 

 

عقلانیتی که جمهوری اسلامی در توافق با آژانس از خود نشان داد و خطر بزرگی از بیخ گوش کشور رد شد ریشه در دولت روحانی دارد.زیرا مصوبه مجلس در 13 آذر سال گذشته در زمینه پرونده هسته ای ایران بیانگر این بود که اگر تحریم های ایران لغو نشود ایران تعهدات برجامی و هسته ای خود را انجام نخواهد داد و اجازه بازرسی نیز به بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی نخواهد داد. این مصوبه به معنای این بود که اگر آمریکا تحریم های ایران را لغو نکند باید دولت روحانی را تحت فشار قرار داد و مصداق این ضرب المثل بود که«گنه کرد در بلخ آهنگری/ به شوشتر زدند گردن مسگری».با این وجود با تدابیری که محمد جواد ظریف و علی اکبر صالحی در این زمینه اتحاذ کردند شرایطی به وجود آمد که نه پرونده ایران به شورای امنیت رفت و نه شورای حکام در شرایطی قرار گرفت که علیه ایران قطعنامه صادر کند. در مورد واکسن نیز اصولگرایان عنوان می کنند تهیه واکسن در دولت رئیسی صورت گرفته و تلاش می کنند توپ را در زمین  دولت روحانی بیاندازند که چرا دولت روحانی واکسن وارد کشور نکرد.27 خرداد1400 روز مهمی بود که آمریکا موانع ورود واکسن به ایران را لغو کرد و از این تاریخ زمینه و بسترها برای ورود واکسن به ایران توسط دولت آقای روحانی  هموار شد.به همین دلیل افزایش واردات واکسن نیز ریشه در تدابیر دولت روحانی دارد.توافق با آژانس موضوع مهمی بود که دولت آقای روحانی به دنبال آن بود. این در حالی است که اگر توافقی که در سفر اخیر گروسی به ایران صورت گرفت در دولت روحانی صورت گرفته بود روزنامه هایی مانند کیهان، رسانه های اصولگرا و نماینده های مجلس غوغا بپا می کردند؛ اما چون این توافق توسط دولتی صورت گرفته که همسو با آنهاست  نه تنها مخالفت نکردند و بلکه چراغ سبز نیز نشان دادند. شگفت اینکه در شرایط کنونی که این توافق صورت گرفته مواضع اصولگرایان که در گذشته با مذاکره و برجام مخالف بودند نیز تغییر کرده و به صراحت از توافق با آژانس و مذاکرات آینده حمایت می کنند.هنوز مشخص نیست در پشت درهای بسته گروسی چه نوع توافقی را با سازمان انرژی اتمی انجام داده است. با این وجود اصولگرایان از این توافق حمایت کرده و آن را یک موفقیت قلمداد می کنند. این در حالی است که بسترهای چنین توافقی در دولت آقای روحانی به وجود آمده و اگر موفقیتی نیز وجود داشته باید به نام آقای روحانی،ظریف و صالحی نوشته شود.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/79039/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

عقلانیت توافق با آژانس متعلق به دولت روحانی یا دولت رئیسی؟

 

 دکتر نعمت احمدی/ حقوقدان

 

 

عقلانیتی که جمهوری اسلامی در توافق با آژانس از خود نشان داد و خطر بزرگی از بیخ گوش کشور رد شد ریشه در دولت روحانی دارد.زیرا مصوبه مجلس در 13 آذر سال گذشته در زمینه پرونده هسته ای ایران بیانگر این بود که اگر تحریم های ایران لغو نشود ایران تعهدات برجامی و هسته ای خود را انجام نخواهد داد و اجازه بازرسی نیز به بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی نخواهد داد. این مصوبه به معنای این بود که اگر آمریکا تحریم های ایران را لغو نکند باید دولت روحانی را تحت فشار قرار داد و مصداق این ضرب المثل بود که«گنه کرد در بلخ آهنگری/ به شوشتر زدند گردن مسگری».با این وجود با تدابیری که محمد جواد ظریف و علی اکبر صالحی در این زمینه اتحاذ کردند شرایطی به وجود آمد که نه پرونده ایران به شورای امنیت رفت و نه شورای حکام در شرایطی قرار گرفت که علیه ایران قطعنامه صادر کند. در مورد واکسن نیز اصولگرایان عنوان می کنند تهیه واکسن در دولت رئیسی صورت گرفته و تلاش می کنند توپ را در زمین  دولت روحانی بیاندازند که چرا دولت روحانی واکسن وارد کشور نکرد.27 خرداد1400 روز مهمی بود که آمریکا موانع ورود واکسن به ایران را لغو کرد و از این تاریخ زمینه و بسترها برای ورود واکسن به ایران توسط دولت آقای روحانی  هموار شد.به همین دلیل افزایش واردات واکسن نیز ریشه در تدابیر دولت روحانی دارد.توافق با آژانس موضوع مهمی بود که دولت آقای روحانی به دنبال آن بود. این در حالی است که اگر توافقی که در سفر اخیر گروسی به ایران صورت گرفت در دولت روحانی صورت گرفته بود روزنامه هایی مانند کیهان، رسانه های اصولگرا و نماینده های مجلس غوغا بپا می کردند؛ اما چون این توافق توسط دولتی صورت گرفته که همسو با آنهاست  نه تنها مخالفت نکردند و بلکه چراغ سبز نیز نشان دادند. شگفت اینکه در شرایط کنونی که این توافق صورت گرفته مواضع اصولگرایان که در گذشته با مذاکره و برجام مخالف بودند نیز تغییر کرده و به صراحت از توافق با آژانس و مذاکرات آینده حمایت می کنند.هنوز مشخص نیست در پشت درهای بسته گروسی چه نوع توافقی را با سازمان انرژی اتمی انجام داده است. با این وجود اصولگرایان از این توافق حمایت کرده و آن را یک موفقیت قلمداد می کنند. این در حالی است که بسترهای چنین توافقی در دولت آقای روحانی به وجود آمده و اگر موفقیتی نیز وجود داشته باید به نام آقای روحانی،ظریف و صالحی نوشته شود.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/79039/

ارسال دیدگاه شما