چرا محمد بن سلمان نگران تحولات افغانستان است؟

12 سپتامبر 2021

هیئت تحریریه

تارنمای ایران فرانت پیج

برگردان علی‌اصغر شهدی

[email protected]

 

حسنی مبارک دیکتاتور سابق مصر زمانی در جمله‌ای معروف گفته بود: «کسانی که تنها پوشش آن‌ها آمریکا است، برهنه هستند». گفته می‌شود حسنی مبارک این اظهارات را در روزهای پایانی قدرتش بیان می‌کرد و مطمئن بود که ایالات‌متحده در زمان مناسب فرش را از زیر پای او بیرون خواهد کشید.

 واکنش‌ها در سراسر غرب آسیا بر پیروزی خیره‌کننده طالبان در افغانستان متمرکز شده است، تمرکزی که صحبت‌های زیادی را در خصوص ایالات‌متحده به میان می‌آورد. برای بسیاری، این اتفاق نشان می‌دهد که چگونه نفوذ آمریکا در حال کاهش است. همچنین برای برخی دیگر، این موضوع اثباتی است بر خیانت ایالات‌متحده نسبت به متحدان خود مانند اشرف غنی رئیس‌جمهور فراری سابق و رها کردن کسانی که به وعده‌های خود اعتقاد دارند.

 

شباهت بین افغانستان و عربستان سعودی ازلحاظ اینکه رهبران این دو کشور، هر یک دست‌نشانده آمریکا بوده و هستند، باعث شده تا محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی یا در واقع رهبر واقعی عربستان بر آینده خود بیمناک شود.

بن سلمان صدها میلیارد دلار برای جلب حمایت آمریکا جهت جابجایی خود پس از درگذشت پدرش هزینه کرده است، اما آنچه باعث نگرانی وی شده، تحولات در افغانستان است که برای او یک کابوسی بیش نیست. نگرانی‌های بن سلمان او را بر آن داشته تا برای زنده ماندن به روسیه مراجعه کند. وی خالد بن سلمان، معاون وزیر دفاع را به روسیه فرستاده است تا قرارداد همکاری نظامی با مسکو را امضا کند. خالد این کار را بدون رضایت واشنگتن انجام داده است. تحلیلگران می‌گویند توافق با روسیه این پیام را به ایالات‌متحده می‌رساند که سعودی‌ها از رویکرد کاخ سفید در این روزها که مقامات آمریکایی به ریاض بی‌اعتنایی نشان می‌دهند، راضی نیستند. دلیل اینکه چرا سعودی‌ها نگران هستند شباهت بسیار زیادی است که با افغانستان ازجمله در موارد زیر وجود دارد:

1-     ارتش‌های عربستان سعودی و دولت سابق افغانستان علی‌رغم مجهز بودن به سلاح‌های پیشرفته بومی نیستند.

2- آمریکا سابقه قطع حمایت از متحدان تحت شرایط خاص را دارد.

 

3-     عربستان سعودی و دولت سابق افغانستان هر دو با بحران مشروعیت مواجه بوده‌اند. تحلیلگران همچنین می‌گویند که با نفوذ رو به افول آمریکا در سراسر جهان و خروج احتمالی آن کشور از خاورمیانه، چین و روسیه آماده پر کردن این خلأ هستند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/79049/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

چرا محمد بن سلمان نگران تحولات افغانستان است؟

12 سپتامبر 2021

هیئت تحریریه

تارنمای ایران فرانت پیج

برگردان علی‌اصغر شهدی

[email protected]

 

حسنی مبارک دیکتاتور سابق مصر زمانی در جمله‌ای معروف گفته بود: «کسانی که تنها پوشش آن‌ها آمریکا است، برهنه هستند». گفته می‌شود حسنی مبارک این اظهارات را در روزهای پایانی قدرتش بیان می‌کرد و مطمئن بود که ایالات‌متحده در زمان مناسب فرش را از زیر پای او بیرون خواهد کشید.

 واکنش‌ها در سراسر غرب آسیا بر پیروزی خیره‌کننده طالبان در افغانستان متمرکز شده است، تمرکزی که صحبت‌های زیادی را در خصوص ایالات‌متحده به میان می‌آورد. برای بسیاری، این اتفاق نشان می‌دهد که چگونه نفوذ آمریکا در حال کاهش است. همچنین برای برخی دیگر، این موضوع اثباتی است بر خیانت ایالات‌متحده نسبت به متحدان خود مانند اشرف غنی رئیس‌جمهور فراری سابق و رها کردن کسانی که به وعده‌های خود اعتقاد دارند.

 

شباهت بین افغانستان و عربستان سعودی ازلحاظ اینکه رهبران این دو کشور، هر یک دست‌نشانده آمریکا بوده و هستند، باعث شده تا محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی یا در واقع رهبر واقعی عربستان بر آینده خود بیمناک شود.

بن سلمان صدها میلیارد دلار برای جلب حمایت آمریکا جهت جابجایی خود پس از درگذشت پدرش هزینه کرده است، اما آنچه باعث نگرانی وی شده، تحولات در افغانستان است که برای او یک کابوسی بیش نیست. نگرانی‌های بن سلمان او را بر آن داشته تا برای زنده ماندن به روسیه مراجعه کند. وی خالد بن سلمان، معاون وزیر دفاع را به روسیه فرستاده است تا قرارداد همکاری نظامی با مسکو را امضا کند. خالد این کار را بدون رضایت واشنگتن انجام داده است. تحلیلگران می‌گویند توافق با روسیه این پیام را به ایالات‌متحده می‌رساند که سعودی‌ها از رویکرد کاخ سفید در این روزها که مقامات آمریکایی به ریاض بی‌اعتنایی نشان می‌دهند، راضی نیستند. دلیل اینکه چرا سعودی‌ها نگران هستند شباهت بسیار زیادی است که با افغانستان ازجمله در موارد زیر وجود دارد:

1-     ارتش‌های عربستان سعودی و دولت سابق افغانستان علی‌رغم مجهز بودن به سلاح‌های پیشرفته بومی نیستند.

2- آمریکا سابقه قطع حمایت از متحدان تحت شرایط خاص را دارد.

 

3-     عربستان سعودی و دولت سابق افغانستان هر دو با بحران مشروعیت مواجه بوده‌اند. تحلیلگران همچنین می‌گویند که با نفوذ رو به افول آمریکا در سراسر جهان و خروج احتمالی آن کشور از خاورمیانه، چین و روسیه آماده پر کردن این خلأ هستند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/79049/

ارسال دیدگاه شما