تعامل و گفتمان اصلاح‌طلبان با حاکمیت

تعامل و گفتمان اصلاح‌طلبان با حاکمیت

غلامرضا ظریفیان در گفت‌وگو با ایلنا، در خصوص تعامل و گفتمان اصلاح‌طلبان با حاکمیت،گفت: اصلاح‌طلبان طیف وسیعی و با نوع اعتبار متفاوت از نظر حاکمیت هستند یعنی از نظر حاکمیت و بخش اصلی قدرت، اصلاح‌طلبان یکدست نیستند بنابراین اشخاصی از اصلاح‌طلبان هستند که مورد اعتماد حاکمیت باشند و از گذشته امکان گفت‌وگو داشتند و امروز نیز این گفتمان ادامه دارد. آقای خوئینی‌ها و امثال ایشان به نظر می‌رسد کسانی هستند که همچنان امکان ارتباط و گفت‌وگو رادارند. درون اصلاح‌طلبی، آرمان‌های عدالت‌خواهانه و آزادی‌خواهانه به عنوان ایده آل‌های اصلی وجود دارد اما در مجموع جریان اصلاح‌طلبی در بستر تاریخی خود از مشروطه تاکنون یکی از پایگاه‌های اصلی تحلیل و درک از مسائل اصلاح‌طلبی، واقعیت‌های فرهنگی، اجتماعی و تحولات جهانی است. این واقعیت‌ها حقیقی هستند نه ذهنی و توهمی؛ این واقعیت‌ها بر نوع تحلیل آنها تأثیر می‌گذارد و نگاه‌ها بسته به واقعیت‌ها نخواهند داشت. واقعیت‌ها منجر می‌شود که بخشی از افرادی که حقیقت‌طلب هستند، به این نتیجه برسند که صرفاٌ نمی‌توان بر یکسری امور تکیه کرد و به واقعیت‌ها توجه نکرد. یکی از شاخص‌های مهم اصلاح‌طلبی در عین توجه به آرمان‌ها، توجه به واقعیت‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و واقعیت‌های جهانی است. افراد باهوش‌تر و حقیقت‌طلب در برخورد با این واقعیت‌ها متوجه می‌شوند که نمی‌توان بر برخی از نکات تکیه کرد و به این واقعیت‌ها توجه نداشت. عقلانیت ایجاب می‌کند که ما یکی از پارامتر‌های تصمیم‌گیری خود را فهم واقعیت‌ها قرار دهیم.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/79102/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

تعامل و گفتمان اصلاح‌طلبان با حاکمیت

تعامل و گفتمان اصلاح‌طلبان با حاکمیت

غلامرضا ظریفیان در گفت‌وگو با ایلنا، در خصوص تعامل و گفتمان اصلاح‌طلبان با حاکمیت،گفت: اصلاح‌طلبان طیف وسیعی و با نوع اعتبار متفاوت از نظر حاکمیت هستند یعنی از نظر حاکمیت و بخش اصلی قدرت، اصلاح‌طلبان یکدست نیستند بنابراین اشخاصی از اصلاح‌طلبان هستند که مورد اعتماد حاکمیت باشند و از گذشته امکان گفت‌وگو داشتند و امروز نیز این گفتمان ادامه دارد. آقای خوئینی‌ها و امثال ایشان به نظر می‌رسد کسانی هستند که همچنان امکان ارتباط و گفت‌وگو رادارند. درون اصلاح‌طلبی، آرمان‌های عدالت‌خواهانه و آزادی‌خواهانه به عنوان ایده آل‌های اصلی وجود دارد اما در مجموع جریان اصلاح‌طلبی در بستر تاریخی خود از مشروطه تاکنون یکی از پایگاه‌های اصلی تحلیل و درک از مسائل اصلاح‌طلبی، واقعیت‌های فرهنگی، اجتماعی و تحولات جهانی است. این واقعیت‌ها حقیقی هستند نه ذهنی و توهمی؛ این واقعیت‌ها بر نوع تحلیل آنها تأثیر می‌گذارد و نگاه‌ها بسته به واقعیت‌ها نخواهند داشت. واقعیت‌ها منجر می‌شود که بخشی از افرادی که حقیقت‌طلب هستند، به این نتیجه برسند که صرفاٌ نمی‌توان بر یکسری امور تکیه کرد و به واقعیت‌ها توجه نکرد. یکی از شاخص‌های مهم اصلاح‌طلبی در عین توجه به آرمان‌ها، توجه به واقعیت‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و واقعیت‌های جهانی است. افراد باهوش‌تر و حقیقت‌طلب در برخورد با این واقعیت‌ها متوجه می‌شوند که نمی‌توان بر برخی از نکات تکیه کرد و به این واقعیت‌ها توجه نداشت. عقلانیت ایجاب می‌کند که ما یکی از پارامتر‌های تصمیم‌گیری خود را فهم واقعیت‌ها قرار دهیم.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/79102/

ارسال دیدگاه شما