خانیکی: روز گفت‌وگوی تمدن‌ها از تقویم حذف شد

خانیکی: روز گفت‌وگوی تمدن‌ها از تقویم حذف شد

به گزارش جماران؛ هادی خانیکی استاد علوم ارتباطات نوشت: 30 شهریور؛ روز گفت‌وگوی تمدن‌ها از حافظه تاریخی ما نمی‌رود، اگرچه سیاست آن را از تقویم بردارد. ۳۰ شهریورماه ۱۳۷۷ مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنان سید محمد خاتمی را به کمال شنید و پیشنهاد او را در باب گفت‌وگوی تمدن‌ها به اتفاق آرا تصویب کرد. کوفی عنان دبیر کل وقت سازمان ملل متحد بعدها در گزارش رسمی خود به اجلاس پنجاه و پنجم مجموع عمومی بعد از رخداد ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ با ستودن نقش خاتمی گفت: «گفت‌وگوی تمدن‌ها رکن اساسی واکنش جهانی به درگیری و خشونت از هر نوع است، به خصوص وقتی‌که این خشونت‌ها بر تعصب و تحجر و عدم تسامح مبتنی باشد... گفت‌وگوی میان تمدن‌ها بهترین پاسخ به بدترین دشمنان بشریت است. طرح ایده گفت‌وگوی فرهنگ‌ها و تمدن‌ها و اقبال جهانی در ورود به پارادایم گفت‌وگو، برای ایران اعتبار آورد و سرمایه ملی خلق کرد. این ظرفیت نو می‌توانست سرآغازی برای تقویت اندیشه و فرهنگ و ساختارهای گفت‌وگویی در جامعه باشد و گره‌های فروبسته در اقتصاد و اجتماع را نیز باز کند. متأسفانه سیاست نگذاشت که این راه گشوده بماند و فرصت‌ها فراخ‌تر شود. حال که در مقیاس‌های خرد و کلان، جامعه و جهان پیرامون خویش را سرشار از ناهم‌پذیری‌ها و فرو بستگی‌ها و ستیزه‌جویی‌ها می‌بینیم، نیاز به گفت‌وگو و گفت‌و‌گوی میان فرهنگ‌ها و تمدن‌ها را بیشتر می‌فهمیم.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/79365/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

خانیکی: روز گفت‌وگوی تمدن‌ها از تقویم حذف شد

خانیکی: روز گفت‌وگوی تمدن‌ها از تقویم حذف شد

به گزارش جماران؛ هادی خانیکی استاد علوم ارتباطات نوشت: 30 شهریور؛ روز گفت‌وگوی تمدن‌ها از حافظه تاریخی ما نمی‌رود، اگرچه سیاست آن را از تقویم بردارد. ۳۰ شهریورماه ۱۳۷۷ مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنان سید محمد خاتمی را به کمال شنید و پیشنهاد او را در باب گفت‌وگوی تمدن‌ها به اتفاق آرا تصویب کرد. کوفی عنان دبیر کل وقت سازمان ملل متحد بعدها در گزارش رسمی خود به اجلاس پنجاه و پنجم مجموع عمومی بعد از رخداد ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ با ستودن نقش خاتمی گفت: «گفت‌وگوی تمدن‌ها رکن اساسی واکنش جهانی به درگیری و خشونت از هر نوع است، به خصوص وقتی‌که این خشونت‌ها بر تعصب و تحجر و عدم تسامح مبتنی باشد... گفت‌وگوی میان تمدن‌ها بهترین پاسخ به بدترین دشمنان بشریت است. طرح ایده گفت‌وگوی فرهنگ‌ها و تمدن‌ها و اقبال جهانی در ورود به پارادایم گفت‌وگو، برای ایران اعتبار آورد و سرمایه ملی خلق کرد. این ظرفیت نو می‌توانست سرآغازی برای تقویت اندیشه و فرهنگ و ساختارهای گفت‌وگویی در جامعه باشد و گره‌های فروبسته در اقتصاد و اجتماع را نیز باز کند. متأسفانه سیاست نگذاشت که این راه گشوده بماند و فرصت‌ها فراخ‌تر شود. حال که در مقیاس‌های خرد و کلان، جامعه و جهان پیرامون خویش را سرشار از ناهم‌پذیری‌ها و فرو بستگی‌ها و ستیزه‌جویی‌ها می‌بینیم، نیاز به گفت‌وگو و گفت‌و‌گوی میان فرهنگ‌ها و تمدن‌ها را بیشتر می‌فهمیم.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/79365/

ارسال دیدگاه شما