هر دقیقه پنج نفر در جهان قربانی کرونا می‌شوند!

هر دقیقه پنج نفر در جهان قربانی کرونا می‌شوند!

خبرگزاری رویترز با اشاره به عبور شمار جان‌باختگان ناشی از کووید-۱۹ در جهان از مرز پنج میلیون نفر، نوشت: «در پی گسترش سویه دلتا هر یک دقیقه پنج نفر جان می‌دهند، اما همچنان نیمی از جمعیت جهان حتی یک دز واکسن را هم دریافت نکرده‌اند.» به گزارش ایرنا به نقل از این خبرگزاری، به گفته کارشناسان دلیل اصلی گسترش سویه دلتا ریشه در شکاف گسترده واکسیناسیون میان کشورهای فقیر و غنی و تردید گروه‌های ضد واکسن دارد. بر اساس تجزیه‌وتحلیل رویترز، درحالی‌که بیش از یک سال طول کشید تا شمار جان‌باختگان ناشی از کووید-۱۹ در جهان به ۲.۵ میلیون نفر برسد، ۲.۵ میلیون نفر دیگر فقط در کمتر از هشت ماه گذشته جان خود را از دست دادند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/79639/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

هر دقیقه پنج نفر در جهان قربانی کرونا می‌شوند!

هر دقیقه پنج نفر در جهان قربانی کرونا می‌شوند!

خبرگزاری رویترز با اشاره به عبور شمار جان‌باختگان ناشی از کووید-۱۹ در جهان از مرز پنج میلیون نفر، نوشت: «در پی گسترش سویه دلتا هر یک دقیقه پنج نفر جان می‌دهند، اما همچنان نیمی از جمعیت جهان حتی یک دز واکسن را هم دریافت نکرده‌اند.» به گزارش ایرنا به نقل از این خبرگزاری، به گفته کارشناسان دلیل اصلی گسترش سویه دلتا ریشه در شکاف گسترده واکسیناسیون میان کشورهای فقیر و غنی و تردید گروه‌های ضد واکسن دارد. بر اساس تجزیه‌وتحلیل رویترز، درحالی‌که بیش از یک سال طول کشید تا شمار جان‌باختگان ناشی از کووید-۱۹ در جهان به ۲.۵ میلیون نفر برسد، ۲.۵ میلیون نفر دیگر فقط در کمتر از هشت ماه گذشته جان خود را از دست دادند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/79639/

ارسال دیدگاه شما