اظهارات تند علی‌اف درباره ارمنستان

اظهارات تند علی‌اف درباره ارمنستان

رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان به مناسبت اولین سالگرد آزادسازی هادروت در منطقه قره باغ از این شهر دیدن کرد.الهام علی اف ادر این دیدار گفت : «بعد از یک وقفه طولانی، ما به هادروت خوجاوند برگشته‌ایم. ما با جنگیدن، دادن خون و شهید دادن به هادروت برگشته‌ایم... ما متجاوزان را از سرزمین بومی‌مان راندیم.. یک دوره جدید در هادروت و به طور کلی در قره باغ آغاز شده است.وی با تمجدید از عملیات نظامی سال گذشته ارتش جمهوی آذربایجان در هادروت گفت: «عملیات هادرت یکی از مهمترین عملیات‌های جنگ دوم قره باغ است. این عملیات هم از نظر نظامی و هم از نظر استراتژیک اهمیت زیادی داشت. اتمام موفقیت آمیز این عملیات به ما این فرصت را داد تا به هدف خود در آزادسازی قره باغ برسیم.علی‌اف در ادامه سخنان خود به تندی علیه مواضع مقام‌های مختلف ارمنستان و ارمنستانی‌های حاضر در مناطق مختلف جهان پرداخت و گفت که آن‌ها حین «اشغال قره‌باغ، در جریان جنگ (۴۴ روزه سال گذشته) و دوره پس از جنگ» مکرر مشغول دروغگویی بوده‌اند.وی گفت: ارمنستانی‌های جهان به سادگی این تصور غلط را در کشور‌هایی که زندگی می‌کنند ایجاد کرده‌اند و گفتند که مردم ارمنستانی قرن‌ها در این سرزمین زندگی کرده‌اند.الهام علی‌اف افزود: «ارمنستانی‌ها در قرن ۱۹ از ایران به هادروت (انتقال و) اسکان داده شدند. همه این را می‌دانند. قبلاً هیچ ارمنی در اینجا نبود. آن‌ها تاریخ را جعل کرده‌اند و هنوز واقعیت‌های کنونی را جعل می‌کنند».

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/79885/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

اظهارات تند علی‌اف درباره ارمنستان

اظهارات تند علی‌اف درباره ارمنستان

رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان به مناسبت اولین سالگرد آزادسازی هادروت در منطقه قره باغ از این شهر دیدن کرد.الهام علی اف ادر این دیدار گفت : «بعد از یک وقفه طولانی، ما به هادروت خوجاوند برگشته‌ایم. ما با جنگیدن، دادن خون و شهید دادن به هادروت برگشته‌ایم... ما متجاوزان را از سرزمین بومی‌مان راندیم.. یک دوره جدید در هادروت و به طور کلی در قره باغ آغاز شده است.وی با تمجدید از عملیات نظامی سال گذشته ارتش جمهوی آذربایجان در هادروت گفت: «عملیات هادرت یکی از مهمترین عملیات‌های جنگ دوم قره باغ است. این عملیات هم از نظر نظامی و هم از نظر استراتژیک اهمیت زیادی داشت. اتمام موفقیت آمیز این عملیات به ما این فرصت را داد تا به هدف خود در آزادسازی قره باغ برسیم.علی‌اف در ادامه سخنان خود به تندی علیه مواضع مقام‌های مختلف ارمنستان و ارمنستانی‌های حاضر در مناطق مختلف جهان پرداخت و گفت که آن‌ها حین «اشغال قره‌باغ، در جریان جنگ (۴۴ روزه سال گذشته) و دوره پس از جنگ» مکرر مشغول دروغگویی بوده‌اند.وی گفت: ارمنستانی‌های جهان به سادگی این تصور غلط را در کشور‌هایی که زندگی می‌کنند ایجاد کرده‌اند و گفتند که مردم ارمنستانی قرن‌ها در این سرزمین زندگی کرده‌اند.الهام علی‌اف افزود: «ارمنستانی‌ها در قرن ۱۹ از ایران به هادروت (انتقال و) اسکان داده شدند. همه این را می‌دانند. قبلاً هیچ ارمنی در اینجا نبود. آن‌ها تاریخ را جعل کرده‌اند و هنوز واقعیت‌های کنونی را جعل می‌کنند».

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/79885/

ارسال دیدگاه شما