اشاره: جدیدترین آمار منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران در حالی خبر از ازدواج ۹۷۵۳ دختر ۱۰ تا ۱۴ ساله در بهار سال جاری می‌دهد که این تعداد در قیاس با آمارهای فصلی دو سال اخیر، بالاترین آمار و رکورد زده است. به‌طور که در بهار امسال ازدواج کودکان دختر زیر 14 سال ۳۲ درصد نسبت به بهار سال گذشته رشد داشته است. همچنین ۴۵ هزار و ۵۲۲ دختر ۱۵ تا ۱۹ ساله نیز در بهار ۱۴۰۰ ازدواج‌کرده‌اند. از سوی دیگر مطابق با آمار یادشده، ازدواج شش پسر کمتر از ۱۵ سال و ۶۵۷۳ پسر ۱۵ تا ۱۹ ساله نیز در بهار ۱۴۰۰ به ثبت رسیده است. افزایش تعداد ازدواج در سنین کودکی نشان‌دهنده فقر فرهنگی است. ظلمی که توسط ولی به کودکان می‌شود و حتی قانون نیز از کودکان حمایت نمی‌کند. این در حالی است که متأسفانه ایران پس از گینه رتبه دوم حداقل سن ازدواج را در جهان دارد. کودکان بی‌پناهی که به دلایل فقر فرهنگی و اقتصادی بعضا همسر، مادر و مطلقه می‌شوند. لازم است قانون از دادن وام ازدواج و ثبت قانونی ازدواج کودکان زیر 16 تا 18 سال ممانعت کند و به جای تشویق کودک همسری نهادها را موظف به رصد و حمایت از کودکان کند.