قالیباف، زاکانی و فرهاد رهبر اعضای هیئت‌امنای دانشگاه تهران

محمدعلی زلفی‌گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیئت‌امنای دانشگاه تهران در احکامی جداگانه، محمدباقر قالیباف، محمدحسن صادقی مقدم، علیرضا زاکانی، سید جواد ساداتی نژاد، محمدمهدی اسماعیلی و عباس مصلی‌نژاد را به عنوان اعضای حقیقی دوره هشتم هیئت‌امنای دانشگاه تهران منصوب کرد. ایسنا: در احکامی جداگانه از سوی دکتر محمدعلی زلفی‌گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 6 عضو حقیقی و رئیس کمیسیون دائمی دوره هشتم هیئت‌امنای دانشگاه تهران منصوب شدند. دکتر محمدعلی زلفی‌گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیئت‌امنای دانشگاه تهران در احکامی جداگانه، محمدباقر قالیباف، محمدحسن صادقی مقدم، علیرضا زاکانی،  سید جواد ساداتی نژاد، محمدمهدی اسماعیلی و عباس مصلی‌نژاد را به عنوان اعضای حقیقی دوره هشتم هیئت‌امنای دانشگاه تهران منصوب کرد. دکتر زاکانی استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و مابقی اعضا از اساتید دانشگاه تهران هستند. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در احکام انتصاب اعضای جدید هیئت‌امنای دانشگاه تهران آورده است: به موجب این حکم به مدت ۴ سال به عضویت هیئت‌امنای دانشگاه تهران منصوب می‌شوید. محمدعلی زلفی‌گل در حکم دیگری، دکتر فرهاد رهبر استاد تمام دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران را به عنوان رئیس کمیسیون دائمی هیئت‌امنای دانشگاه تهران منصوب کرد. دبیر هیئت‌امنای دانشگاه تهران نیز در نامه‌هایی جداگانه از زحمات و تلاش‌های دکتر محمدرضا عارف، دکتر عبدالناصر همتی، دکتر عباس مصلی‌نژاد، دکتر پیروز حناچی، دکتر محمدجواد ظریف و مهندس بیژن نامدار زنگنه که اعضای حقیقی دوره هفتم هیئت‌امنای دانشگاه تهران را تشکیل می‌دادند، تقدیر و تشکر کرد.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/81422/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

قالیباف، زاکانی و فرهاد رهبر اعضای هیئت‌امنای دانشگاه تهران

محمدعلی زلفی‌گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیئت‌امنای دانشگاه تهران در احکامی جداگانه، محمدباقر قالیباف، محمدحسن صادقی مقدم، علیرضا زاکانی، سید جواد ساداتی نژاد، محمدمهدی اسماعیلی و عباس مصلی‌نژاد را به عنوان اعضای حقیقی دوره هشتم هیئت‌امنای دانشگاه تهران منصوب کرد. ایسنا: در احکامی جداگانه از سوی دکتر محمدعلی زلفی‌گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 6 عضو حقیقی و رئیس کمیسیون دائمی دوره هشتم هیئت‌امنای دانشگاه تهران منصوب شدند. دکتر محمدعلی زلفی‌گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیئت‌امنای دانشگاه تهران در احکامی جداگانه، محمدباقر قالیباف، محمدحسن صادقی مقدم، علیرضا زاکانی،  سید جواد ساداتی نژاد، محمدمهدی اسماعیلی و عباس مصلی‌نژاد را به عنوان اعضای حقیقی دوره هشتم هیئت‌امنای دانشگاه تهران منصوب کرد. دکتر زاکانی استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و مابقی اعضا از اساتید دانشگاه تهران هستند. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در احکام انتصاب اعضای جدید هیئت‌امنای دانشگاه تهران آورده است: به موجب این حکم به مدت ۴ سال به عضویت هیئت‌امنای دانشگاه تهران منصوب می‌شوید. محمدعلی زلفی‌گل در حکم دیگری، دکتر فرهاد رهبر استاد تمام دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران را به عنوان رئیس کمیسیون دائمی هیئت‌امنای دانشگاه تهران منصوب کرد. دبیر هیئت‌امنای دانشگاه تهران نیز در نامه‌هایی جداگانه از زحمات و تلاش‌های دکتر محمدرضا عارف، دکتر عبدالناصر همتی، دکتر عباس مصلی‌نژاد، دکتر پیروز حناچی، دکتر محمدجواد ظریف و مهندس بیژن نامدار زنگنه که اعضای حقیقی دوره هفتم هیئت‌امنای دانشگاه تهران را تشکیل می‌دادند، تقدیر و تشکر کرد.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/81422/

ارسال دیدگاه شما