گرم‌ترین ۷ سال کره زمین

گرم‌ترین ۷ سال کره زمین

بررسی‌ها نشان می‌دهد که هفت سال گذشته، گرم‌ترین سال‌های ثبت شده در جهان بوده و اولین تحلیل دمای کره زمین در سال ۲۰۲۱ حاکی از افزایش ۱.۲ درجه سانتی‌گرادی دما نسبت به سطح قبل از انقلاب صنعتی است. ارزیابی آژانس اقلیمی «کوپرنیک» در اروپا نشان می‌دهد که میزان دی‌اکسید کربن در جو به سطح بی‌سابقه‌ای رسیده و گاز گلخانه‌ای متان به میزان بسیار قابل‌توجهی افزایش یافته و به رکورد جدیدی رسیده است. افزایش غلظت گازهای گلخانه‌ای به این معنی است که گرمای بیشتری نسبت به گذشته در جو زمین محبوس شده، اما سال ۲۰۲۱ به‌عنوان پنجمین سال گرم در تاریخ ثبت شده است. به گفته کارشناسان آژانس اقلیمی کوپرنیک حوادث آب و هوایی شدید در سال ۲۰۲۱ تأکید کننده لزوم تغییر رویکرد، برداشتن گام‌های قاطع و مؤثر به‌سوی جامعه‌ای پایدار است.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/84231/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

گرم‌ترین ۷ سال کره زمین

گرم‌ترین ۷ سال کره زمین

بررسی‌ها نشان می‌دهد که هفت سال گذشته، گرم‌ترین سال‌های ثبت شده در جهان بوده و اولین تحلیل دمای کره زمین در سال ۲۰۲۱ حاکی از افزایش ۱.۲ درجه سانتی‌گرادی دما نسبت به سطح قبل از انقلاب صنعتی است. ارزیابی آژانس اقلیمی «کوپرنیک» در اروپا نشان می‌دهد که میزان دی‌اکسید کربن در جو به سطح بی‌سابقه‌ای رسیده و گاز گلخانه‌ای متان به میزان بسیار قابل‌توجهی افزایش یافته و به رکورد جدیدی رسیده است. افزایش غلظت گازهای گلخانه‌ای به این معنی است که گرمای بیشتری نسبت به گذشته در جو زمین محبوس شده، اما سال ۲۰۲۱ به‌عنوان پنجمین سال گرم در تاریخ ثبت شده است. به گفته کارشناسان آژانس اقلیمی کوپرنیک حوادث آب و هوایی شدید در سال ۲۰۲۱ تأکید کننده لزوم تغییر رویکرد، برداشتن گام‌های قاطع و مؤثر به‌سوی جامعه‌ای پایدار است.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/84231/

ارسال دیدگاه شما