واکنش رئیسی به اعتراض بازنشستگان

واکنش رئیسی به اعتراض بازنشستگان

سخنگوی دولت از دستور رئیسی به معاون اول دولت برای بازنگری حمایتی درباره وضعیت دریافتی بازنشستگان با حضور نمایندگان بازنشستگان و سازمان تامین اجتماعی خبر داد.پس از درخواست‌ها و مطالبات پیگیر تشکل‌های بازنشستگان پیرامون مصوبه اخیر دولت درباره بازنشستگان تامین اجتماعی از رییس جمهور، سیدابراهیم رئیسی به معاون اول خود (مخبر) دستور داد موضوع را با حضور نمایندگان بازنشستگان و سازمان تامین اجتماعی بررسی و پیشنهادات حمایتی خود را ارائه کند.براساس این گزارش، سخنگوی دولت از دستور رئیسی به معاون اول دولت برای بازنگری حمایتی درباره وضعیت دریافتی بازنشستگان با حضور نمایندگان بازنشستگان و سازمان تامین اجتماعی خبر داد.علی بهادری جهرمی دیشب در حساب توییتری خود نوشت: "در پی درخواست‌های گروه‌هایی از بازنشستگان محترم درخصوص وضعیت دریافتی خود در سال جاری از رییس جمهور، آیت‌الله رئیسی به معاون اول دستور داد موضوع را با حضور نمایندگان بازنشستگان و سازمان تامین اجتماعی بررسی و پیشنهادات حمایتی خود را ارائه نمایند."گفتنی است در روزهای اخیر در برخی شهرهای کشور بازنشستگان تجمعاتی برگزار کردند و خواستار افزایش حقوق خود شدند.بازنشستگان معتقد هستند میزان افزایش حقوق آنها بر اساس نرخ تورم نبوده و نمی تواند نیازهای معیشتی آنها را تامین کند.این اعتراضات باعث تشکیل جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس با حضور وزیر کار و رفاه و امور اجتماعی نیز شد.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/88939/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

واکنش رئیسی به اعتراض بازنشستگان

واکنش رئیسی به اعتراض بازنشستگان

سخنگوی دولت از دستور رئیسی به معاون اول دولت برای بازنگری حمایتی درباره وضعیت دریافتی بازنشستگان با حضور نمایندگان بازنشستگان و سازمان تامین اجتماعی خبر داد.پس از درخواست‌ها و مطالبات پیگیر تشکل‌های بازنشستگان پیرامون مصوبه اخیر دولت درباره بازنشستگان تامین اجتماعی از رییس جمهور، سیدابراهیم رئیسی به معاون اول خود (مخبر) دستور داد موضوع را با حضور نمایندگان بازنشستگان و سازمان تامین اجتماعی بررسی و پیشنهادات حمایتی خود را ارائه کند.براساس این گزارش، سخنگوی دولت از دستور رئیسی به معاون اول دولت برای بازنگری حمایتی درباره وضعیت دریافتی بازنشستگان با حضور نمایندگان بازنشستگان و سازمان تامین اجتماعی خبر داد.علی بهادری جهرمی دیشب در حساب توییتری خود نوشت: "در پی درخواست‌های گروه‌هایی از بازنشستگان محترم درخصوص وضعیت دریافتی خود در سال جاری از رییس جمهور، آیت‌الله رئیسی به معاون اول دستور داد موضوع را با حضور نمایندگان بازنشستگان و سازمان تامین اجتماعی بررسی و پیشنهادات حمایتی خود را ارائه نمایند."گفتنی است در روزهای اخیر در برخی شهرهای کشور بازنشستگان تجمعاتی برگزار کردند و خواستار افزایش حقوق خود شدند.بازنشستگان معتقد هستند میزان افزایش حقوق آنها بر اساس نرخ تورم نبوده و نمی تواند نیازهای معیشتی آنها را تامین کند.این اعتراضات باعث تشکیل جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس با حضور وزیر کار و رفاه و امور اجتماعی نیز شد.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/88939/

ارسال دیدگاه شما