کاش کسی مذاکره می کرد که دیپلماسی خوانده بود

کاش کسی مذاکره می کرد که دیپلماسی خوانده بود

محمد علی ابطحی در توئیتر نوشت: 
باز جمعه شد. آقای علم الهدای مشهد ما از علی باقری تشکر کرده که در قطر هم مثل وین به نتیجه نرسیدند.تشکر کرده از دانشگاه امام صادق که چنین نمازشب خوان‌هایی تربیت کرده.خدا قبول کند نماز شب باقزی را. ولی ای کاش کسی می‌رفت مذاکره کند که دیپلماسی خوانده بود.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/89613/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

کاش کسی مذاکره می کرد که دیپلماسی خوانده بود

کاش کسی مذاکره می کرد که دیپلماسی خوانده بود

محمد علی ابطحی در توئیتر نوشت: 
باز جمعه شد. آقای علم الهدای مشهد ما از علی باقری تشکر کرده که در قطر هم مثل وین به نتیجه نرسیدند.تشکر کرده از دانشگاه امام صادق که چنین نمازشب خوان‌هایی تربیت کرده.خدا قبول کند نماز شب باقزی را. ولی ای کاش کسی می‌رفت مذاکره کند که دیپلماسی خوانده بود.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/89613/

ارسال دیدگاه شما