70 سال سلطنت بدون دخالت

70 سال سلطنت بدون دخالت

ستاره صبح/پیام فیض: کاخ باکینگهام عصر روز پنجشنبه ۱۷ شهریور اعلام کرد که الیزابت دوم، ملکه بریتانیا، فوت کرده است.چندی پیش در پی لغو جلسه مجازی «شورای سلطنتی» بریتانیا توسط ملکه الیزابت دوم برای ادای سوگند نخست‌وزیر جدید این کشور، پزشکان از وضعیت سلامتی او ابراز نگرانی کرده بودند.اعضای خانواده ملکه ۹۶ ساله بریتانیا در پی نگرانی از وضعیت جسمی او، به سرعت خود را به قلعه بالمورال، استراحتگاه تابستانی‌ او در اسکاتلند، رسانده بودند. قبل از آن، خانم تراس با ملکه بریتانیا در قلعه بالمورال دیدار کرده بود که تصاویر آن منتشر شد.الیزابت دوم از سال ۱۹۵۲ و بعد از مرگ پدرش به مدت ۷۰ سال و 214 روز ملکه بریتانیا بود. اکنون با انتشار خبر مرگ ملکه انگلیس، شاهزاده «چارلز» پسر ارشد او وارث تاج و تخت این کشور خواهد بود.گفتنی است که ۱۵نخست وزیر حکم نخست وزیری خود را از ملکه الیزابت دریافت کرده اند.اولین آن چرچیل سیاستمدار معروف انگلیسی و آخرین آن خانم لیز تراس است که روز سه شنبه حکم نخست وزیری را از ملکه دریافت کرد.همچنین ۱۳رئیس جمهور آمریکا به دیدار ملکه رفتند،تنها جانسون بود که هیچوقت به دیدار ملکه نرفت.هرچند شاه ایران به دلیل اینکه پدرش را انگلیسی ها از ایران تبعید کردن با انگلستان بد بود، ولی بنا به مسائل سیاسی و اقتصادی سرانجام رابطه شاه با ملکه حسنه شد و بلوار کشاورز فعلی در تهران به نام بلوار الیزابت نامگذاری شد. در ارتباط با این موضوع ستاره صبح گفتگویی با دکتر علی بیگدلی استاد تاریخ و روابط بین الملل انجام داده که در ادامه می خوانید:

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/91968/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

70 سال سلطنت بدون دخالت

70 سال سلطنت بدون دخالت

ستاره صبح/پیام فیض: کاخ باکینگهام عصر روز پنجشنبه ۱۷ شهریور اعلام کرد که الیزابت دوم، ملکه بریتانیا، فوت کرده است.چندی پیش در پی لغو جلسه مجازی «شورای سلطنتی» بریتانیا توسط ملکه الیزابت دوم برای ادای سوگند نخست‌وزیر جدید این کشور، پزشکان از وضعیت سلامتی او ابراز نگرانی کرده بودند.اعضای خانواده ملکه ۹۶ ساله بریتانیا در پی نگرانی از وضعیت جسمی او، به سرعت خود را به قلعه بالمورال، استراحتگاه تابستانی‌ او در اسکاتلند، رسانده بودند. قبل از آن، خانم تراس با ملکه بریتانیا در قلعه بالمورال دیدار کرده بود که تصاویر آن منتشر شد.الیزابت دوم از سال ۱۹۵۲ و بعد از مرگ پدرش به مدت ۷۰ سال و 214 روز ملکه بریتانیا بود. اکنون با انتشار خبر مرگ ملکه انگلیس، شاهزاده «چارلز» پسر ارشد او وارث تاج و تخت این کشور خواهد بود.گفتنی است که ۱۵نخست وزیر حکم نخست وزیری خود را از ملکه الیزابت دریافت کرده اند.اولین آن چرچیل سیاستمدار معروف انگلیسی و آخرین آن خانم لیز تراس است که روز سه شنبه حکم نخست وزیری را از ملکه دریافت کرد.همچنین ۱۳رئیس جمهور آمریکا به دیدار ملکه رفتند،تنها جانسون بود که هیچوقت به دیدار ملکه نرفت.هرچند شاه ایران به دلیل اینکه پدرش را انگلیسی ها از ایران تبعید کردن با انگلستان بد بود، ولی بنا به مسائل سیاسی و اقتصادی سرانجام رابطه شاه با ملکه حسنه شد و بلوار کشاورز فعلی در تهران به نام بلوار الیزابت نامگذاری شد. در ارتباط با این موضوع ستاره صبح گفتگویی با دکتر علی بیگدلی استاد تاریخ و روابط بین الملل انجام داده که در ادامه می خوانید:

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/91968/

ارسال دیدگاه شما