امروز با تاریخ

امروز با تاریخ

شهادت روحاني مبارز شيخ محمد خياباني
روحاني مجاهد، شيخ محمد خياباني در سال 1259 ش (1297 ق) در خامنه در نزديكي تبريز متولد شد. وي پس از فراگيري علوم مقدماتي، از محضر حضرات آيات سيد ابوالحسن انگجي و ميرزا عبدالعلي، فقه و اصول و هيئت و نجوم را آموخت و پس از مدتي به تدريس پرداخت. زندگي شيخ محمد خياباني پس از پيروزي مشروطه در سال 1285 ش، با تأسيس انجمن ايالتي در تبريز، وارد مرحله تازه‏اي گرديد و در جريان محاصره تبريز، در دفاع از شهر نقش مهمي ايفا كرد. در زمان خياباني اوضاع جهان اسلام و به ويژه ايران، به خاطر دخالت‏هاي بيگانگان از جمله روسيه، انگليس و آلمان، بسيار آشفته و تأسف‏انگيز بود. پس از خلع محمدعلي شاه از سلطنت، خياباني در سي سالگي به عنوان نماينده مردم تبريز راهي مجلس شوراي ملي گرديد. او با اولتيماتوم روسيه در مجلس دوم مخالفت كرد و همچنين با قرارداد استعماري وثوق‏الدوله با دولت انگلستان (قرارداد 1919) نيز به مبارزه برخاست.

امضاي قرارداد اشغال آلمان توسط متفقين در لندن
نمایندگان امریکا، انگلستان و شوروی قرارداد اشغال آلمان را درلندن امضا کردند. این قرارداد زمانی امضا شد که جنگ جهانی دوم هنوز خاتمه نیافته بود. پس ازانعقاد قرارداد اشغال آلمان، متفقین حملات هماهنگ خود را ازغرب و شرق آغازکردند و خطوط دفاعی آلمان نازی را درهم شکستند. درسال 1945 میلادی آلمان بطورکامل ازمتفقین شکست خورد و فرماندهان متفقین زمام امور آلمان را دربرلین بدست گرفتند. گفتنی است که برلین به لحاظ موقعیت خاص خود منطه بین المللی و آزاد اعلام شد.

اصابت اولين موشك شوروي به ماه در تاريخ تحقيقات فضايي
براي اولين بار در تاريخ تحقيقات فضايي ،يكي از موشكهاي آمريكايي كه به قصد فرود در كره ماه پرتاب شده بود ،در نقطهاي كه تعيين شده بود به كره ماه اصابت كرد و اين عمل ۵ سال بعد از اصابت اولين موشك روسيه به ماه اتفاق افتاد .موشك روسيه روز ۱۲ سپتامبر ۱۹۵۵ ميلادي به ماه اصابت كرده بود .موشك آمريكايي كه در اين روز به ماه اصابت كرد" رنجر هفتم "نام داشت.

تاسیس سازمان اوپک
۱۲ سپتامبر ۱۹۶۰ كشورهاي صادر كننده نفت با هدف محافظت از منافع خود با تاسيس سازمان واحدي موافقت كردند كه به اختصار «اوپك» ناميده مي شود و هنوز باقي است. اين توافق در پايان مذاكرات نمايندگان اين كشورها در بغداد حاصل شد.

خاطرات هاشمی رفسنجانی 
21 شهریور سال 1377: پيش از ظهر، كميسيون زيربنايى و امور تولیدی [مجمع تشخیص مصلحت نظام]، جلسه داشت. بحث در اولويت بخش‌هاى گوناگون بود كه ناتمام ماند. در جلسه، آقاى [بیژن نامدار] زنگنه، [وزیر نفت]، گفت، خطبه ديروز جمعه من، نظام را از مخمصه در مسأله افغانستان نجات داد. بعد از جلسه، آقاى [محسن] نوربخش، [رییس‌کل بانک مرکزی] ماند و گفت، براى تعهدات ارزى سال‌جارى، سه ميليارد دلار كم دارند و اقداماتى براى حل مشكل، در دست اجرا دارند. راجع به نحوه تأمين كسری بودجه صحبت شد. گفت، رهبرى به آقاى خاتمى، [رییس‌جمهور]، گفته‌اند، در استقراض از بانك مركزى محتاط باشند. عصر گروه ستاد مساجد آمدند. گزارشى از اقدامات دادند؛ منجمله ايجاد واحد مديريت مساجد در رشته تبليغ حوزه و ايجاد مركز تحقيقات معمارى مساجد، در وزارت مسكن و شهرسازی. راجع به مركز پيگيرى مسایل مساجد، نظرخواهى كردند كه دولتى باشد، يا مردمى و يا به وضع فعلى بماند. گفتم، اگر خود مساجد، سازمانى از طريق شوراها و انتخابات خودشان به وجود بياورند، بهتر است. گفتند، سازمان تبليغات اسلامی، دركنترل اعزام مبلغ، موفق نبوده است.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/92093/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

امروز با تاریخ

امروز با تاریخ

شهادت روحاني مبارز شيخ محمد خياباني
روحاني مجاهد، شيخ محمد خياباني در سال 1259 ش (1297 ق) در خامنه در نزديكي تبريز متولد شد. وي پس از فراگيري علوم مقدماتي، از محضر حضرات آيات سيد ابوالحسن انگجي و ميرزا عبدالعلي، فقه و اصول و هيئت و نجوم را آموخت و پس از مدتي به تدريس پرداخت. زندگي شيخ محمد خياباني پس از پيروزي مشروطه در سال 1285 ش، با تأسيس انجمن ايالتي در تبريز، وارد مرحله تازه‏اي گرديد و در جريان محاصره تبريز، در دفاع از شهر نقش مهمي ايفا كرد. در زمان خياباني اوضاع جهان اسلام و به ويژه ايران، به خاطر دخالت‏هاي بيگانگان از جمله روسيه، انگليس و آلمان، بسيار آشفته و تأسف‏انگيز بود. پس از خلع محمدعلي شاه از سلطنت، خياباني در سي سالگي به عنوان نماينده مردم تبريز راهي مجلس شوراي ملي گرديد. او با اولتيماتوم روسيه در مجلس دوم مخالفت كرد و همچنين با قرارداد استعماري وثوق‏الدوله با دولت انگلستان (قرارداد 1919) نيز به مبارزه برخاست.

امضاي قرارداد اشغال آلمان توسط متفقين در لندن
نمایندگان امریکا، انگلستان و شوروی قرارداد اشغال آلمان را درلندن امضا کردند. این قرارداد زمانی امضا شد که جنگ جهانی دوم هنوز خاتمه نیافته بود. پس ازانعقاد قرارداد اشغال آلمان، متفقین حملات هماهنگ خود را ازغرب و شرق آغازکردند و خطوط دفاعی آلمان نازی را درهم شکستند. درسال 1945 میلادی آلمان بطورکامل ازمتفقین شکست خورد و فرماندهان متفقین زمام امور آلمان را دربرلین بدست گرفتند. گفتنی است که برلین به لحاظ موقعیت خاص خود منطه بین المللی و آزاد اعلام شد.

اصابت اولين موشك شوروي به ماه در تاريخ تحقيقات فضايي
براي اولين بار در تاريخ تحقيقات فضايي ،يكي از موشكهاي آمريكايي كه به قصد فرود در كره ماه پرتاب شده بود ،در نقطهاي كه تعيين شده بود به كره ماه اصابت كرد و اين عمل ۵ سال بعد از اصابت اولين موشك روسيه به ماه اتفاق افتاد .موشك روسيه روز ۱۲ سپتامبر ۱۹۵۵ ميلادي به ماه اصابت كرده بود .موشك آمريكايي كه در اين روز به ماه اصابت كرد" رنجر هفتم "نام داشت.

تاسیس سازمان اوپک
۱۲ سپتامبر ۱۹۶۰ كشورهاي صادر كننده نفت با هدف محافظت از منافع خود با تاسيس سازمان واحدي موافقت كردند كه به اختصار «اوپك» ناميده مي شود و هنوز باقي است. اين توافق در پايان مذاكرات نمايندگان اين كشورها در بغداد حاصل شد.

خاطرات هاشمی رفسنجانی 
21 شهریور سال 1377: پيش از ظهر، كميسيون زيربنايى و امور تولیدی [مجمع تشخیص مصلحت نظام]، جلسه داشت. بحث در اولويت بخش‌هاى گوناگون بود كه ناتمام ماند. در جلسه، آقاى [بیژن نامدار] زنگنه، [وزیر نفت]، گفت، خطبه ديروز جمعه من، نظام را از مخمصه در مسأله افغانستان نجات داد. بعد از جلسه، آقاى [محسن] نوربخش، [رییس‌کل بانک مرکزی] ماند و گفت، براى تعهدات ارزى سال‌جارى، سه ميليارد دلار كم دارند و اقداماتى براى حل مشكل، در دست اجرا دارند. راجع به نحوه تأمين كسری بودجه صحبت شد. گفت، رهبرى به آقاى خاتمى، [رییس‌جمهور]، گفته‌اند، در استقراض از بانك مركزى محتاط باشند. عصر گروه ستاد مساجد آمدند. گزارشى از اقدامات دادند؛ منجمله ايجاد واحد مديريت مساجد در رشته تبليغ حوزه و ايجاد مركز تحقيقات معمارى مساجد، در وزارت مسكن و شهرسازی. راجع به مركز پيگيرى مسایل مساجد، نظرخواهى كردند كه دولتى باشد، يا مردمى و يا به وضع فعلى بماند. گفتم، اگر خود مساجد، سازمانى از طريق شوراها و انتخابات خودشان به وجود بياورند، بهتر است. گفتند، سازمان تبليغات اسلامی، دركنترل اعزام مبلغ، موفق نبوده است.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/92093/

ارسال دیدگاه شما