ستاره صبح - الهام روحانی: حقابه ایران از هیرمند یکی از موضوعات پر چالش بین ایران و افغانستان طی دهه گذشته بوده و هست. بعد از قدرت گرفتن مجدد طالبان در افغانستان(24 مرداد 1400) و عدم رهاسازی حقابه ایران از هیرمند، نارضایتی مردم سیستان و بلوچستان را رقم زده است. طالبان وجود آب در هیرمند را انکار می کند ، اما بر سرشاخه های هیرمند سد می سازد. وضع به گونه ای شده که رئیس جمهور به طالبان اولتیماتوم داد که حقابه ایران را بدهد. از سوی دیگر ساخت 90 سد بر روی سر شاخه‌های رود ارس توسط ترکیه استان‌های شمال و شمال غربی و حتی دریای خزر را با مشکلات اقلیمی روبرو خواهد کرد. در ادامه هشدار سه نماینده مجلس و یک کارشناس آب را در ادامه می‌خوانید.