۱۴۰۳ چهارشنبه ۲ خرداد
روزنامه ستاره صبح آرشیو
  • ۱۴۰۳ سه شنبه ۱ خرداد
  •  - شماره: 
  • 2273
سرمقاله آرشیو
  • فساد، اختلاس و واژه‌های دیگری که نشان دهنده ضایع شدن بیت المال و منابع عمومی است، در سال‌های گذشته پرتکرار شنیده شد و هربار بیش از پیش آزار دهنده بود. شنیدن این واژه‌ها به افکار عمومی القا می‌کند که کشور در چنگال فساد گرفتار است. اگرچه آگاهی دردناکی است ولی واقعیت دارد. در این شرایط همه باید به مصاف غول فساد برویم.