تهیه‌کننده برنده ۲ اسکار درگذشت
ال رودی تهیه‌کننده «پدرخوانده» و «عزیز میلیون دلاری» در ۹۴ سالگی درگذشت.