ضوابط و مقررات تبلیغات نامزدها چگونه است؟
ضوابط و چارچوب‌ های تولید برنامه‌ های تبلیغات قانونی نامزدهای چهاردهمین دوره ریاست جمهوری در رسانه ملی طی اطلاعیه‌ای اعلام شد.