پرونده هسته ای مهم‌ترین چالش دولت آینده با غرب خواهد بود
به نظر می رسد مسائل هسته ‌ای ایران و اختلافاتی که پیرامون این موضوع بین جمهوری اسلامی و آژانس بین المللی انرژی هسته ای وجود دارد به مهمترین چالش‌ خارجی دولت آینده تبدیل خواهد شد.