بایدن برای اولین بار در نظرسنجی‌ها از ترامپ جلو افتاد
طبق نظرسنجی جدید Yahoo News/YouGov، برای اولین بار از اکتبر ۲۰۲۳ میزان حمایت‌ها از بایدن با ۴۶ درصد در مقابل ترامپ با ۴۴ درصد بیشتر شده است.