حمایت140 اقتصاددان از مسعود پزشکیان
جمعی از اقتصاددانان کشور در حمایت از مسعود پزشکیان در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری بیانیه‌ای منتشر کردند‌.