خطر پشه آئدس؛ سفر به این استان‌ها را لغو کنید
مدیر برنامه مدیریت بیماری‌های منتقله از آئدس مهاجم در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به اینکه ۱۲۰ نفر در کشور به بیماری دانگ مبتلا شده‌اند، درباره شناسایی پشه آئدس در مناطقی از کشور توضیحاتی ارائه کرد.