ظریف: چرا از رای«ما مردم» می‌ترسند؟
ظریف در واکنش به ارسال برخی پیامک‌ها در جهت کاهش مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری نوشت: تمام تلاش قفس سازان نگاه داشتن«ما مردم» در خانه است. از تکرار هدفدار پیامک‌های فریبکارانه تا دروغ‌های شاخدار.