رد پیشنهاد ۹۰ میلیاردی برای یک بازیکن توسط باشگاه پرسپولیس
باشگاه پرسپولیس پیشنهاد ۱.۵ میلیون دلاری العربی برای جذب عبدالکریم حسن را نپذیرفت. مسئولان باشگاه پرسپولیس پیشنهاد قطری‌ها برای جذب این مدافع کلیدی که تقریبا ۹۰ میلیارد تومان است را نپذیرفتند.