جنبش مسالمت‌آمیز میان‌سالان و کهن‌سالان
یک بزرگوار اهل‌قلم (علی صالح‌آبادی) درباره جنبش میان‌سالان و کهن سالان گفت: انتخابات ۱۵ تیرماه جنبش مردان میان‌سال و کهن‌سال بود.