روایت سریع القلم از عقب ماندگی ایران
گروه اقتصاد: محمود سریع القلم، پژوهشگر حوزه توسعه و اقتصاد سیاسی در نشست فرصت و چالش‌های صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات در اتاق بازرگانی ایران گفت: «سطح بالایی از زندگی در کشورهای عرب خلیج‌فارس برخلاف تصور ایرانی‌ها دیجیتالی شده است.