دل نوشته‌ای برای هم‌وطنان و همشهری‌هایم
پاسخ به یک ناشناخته آیا هدف افرادی که به میدان فعالیت در انتخابات، آمدند رسیدن به پست و مقام بوده است یا خیر؟! آیا شما که مرا می‌شناسید می‌توانید ذره‌ای پست و مقام، برای من که نزدیک پنجاه سال است، برای دین و کشور و مردم کار علمی، فکری، فرهنگی، هنری، دینی و سیاسی کرده‌ام، نشان دهی؟ افتخارم، این است که یک معلم موفق در دانشگاه بوده‌ام و در پست‌های اداری و سیاسی بیرون از دانشگاه - علیرغم مهیا بودن شرایط-، وارد نشده‌ام.