واکنش زاکانی به کارزار برکناری شهردار تهران: از نظر قانونی اثری ندارد
شهردار تهران با اشاره به این که متن کارزار منتشر شده سراسر تهمت و غیرقانونی بود، گفت: محکم‌تر از قبل به کار ادامه خواهیم داد.