۱۴۰۲ شنبه ۱۲ اسفند
ستاره صبح آرشیو
  • ۱۴۰۲ شنبه ۱۲ اسفند
  •  - شماره: 
  • 2227
سرمقاله آرشیو
  • پارلمان، نهاد دولت (state) دست‌آورد بشر در سده‌های گذشته است. جوامع پیشرفته به این نتیجه رسیدند برای جلوگیری از خودکامگی، دستیابی به عدالت و آزادی، اختیار خود را به تعدادی از افراد منتخب بسپارند تا آن‌ها با پشتوانه و قدرتی که مردم به آن‌ها داده‌اند به نمایندگی از ملت حکمرانی خوب (good government) را سرلوحه کار خود قرار دهند.

ویدیو آرشیو
عکس آرشیو