سرانه مصرف مرغ ۶ کیلوگرم کم شده است

سرانه مصرف مرغ ۶ کیلوگرم کم شده است

مشاور عالی اتحادیه مرغداران گوشتی کشور گفت: سرانه مصرف مرغ تا قبل از  مردمی‌سازی یارانه‌ها، حدود ۳۲ کیلوگرم به ازای هر نفر بود که در سال بعدازآن، این مقدار حدود ۱۲ درصد به لحاظ وزنی مصرف یا تولید گوشت کاهش پیدا کرد و مصرف سرانه هم حدوداً ۲۶ کیلوگرم شد. ایسنا: محمدعلی کمالی در یک گفت‌وگوی رادیویی اظهار کرد: امیدواریم بتوانیم بر اساس منابع داخلی ۱۲۰ میلیون قطعه جوجه ریزی داشته باشیم و تقاضای کشور را کاملاً پاسخ دهیم. وی ادامه داد:پیش‌بینی می‌کنیم در سال جاری نسبت به سال گذشته مرغ بیشتری مصرف شود. مشاور عالی اتحادیه مرغداران گوشتی کشور افزود: سرانه مصرف ما تا قبل از مردمی‌سازی یارانه‌ها، حدود ۳۲ کیلوگرم به ازای هر نفر بود. در سال بعدازآن مردمی‌سازی یارانه‌ها، این مقدار حدود ۱۲ درصد به لحاظ وزنی مصرف یا تولید گوشت کاهش پیدا کرد و مصرف سرانه هم حدوداً ۲۶ کیلوگرم شد. کمالی تصریح کرد: امسال پیش‌بینی می‌کنیم که مجدداً افزایش مصرف داشته باشیم. بر همین اساس تلاش شده که ماهانه حداقل ۱۲۰ میلیون قطعه جوجه را تا شهریورماه به دست تولیدکنندگان مرغ گوشتی برسانیم تا بتوانیم نیاز داخلی کشور را کاملاً پوشش بدهیم. این فعال بخش خصوصی اظهار کرد: البته بر اساس آنچه شرکت پشتیبانی و وزارت جهاد کشاورزی خواستند، باید حداقل ۱۳۰ میلیون جوجه ریزی را داشته باشیم که ۱۰ میلیون قطعه آن را شرکت پشتیبانی برای تکمیل ذخایر استراتژیکش استفاده کند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/100134/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

سرانه مصرف مرغ ۶ کیلوگرم کم شده است

سرانه مصرف مرغ ۶ کیلوگرم کم شده است

مشاور عالی اتحادیه مرغداران گوشتی کشور گفت: سرانه مصرف مرغ تا قبل از  مردمی‌سازی یارانه‌ها، حدود ۳۲ کیلوگرم به ازای هر نفر بود که در سال بعدازآن، این مقدار حدود ۱۲ درصد به لحاظ وزنی مصرف یا تولید گوشت کاهش پیدا کرد و مصرف سرانه هم حدوداً ۲۶ کیلوگرم شد. ایسنا: محمدعلی کمالی در یک گفت‌وگوی رادیویی اظهار کرد: امیدواریم بتوانیم بر اساس منابع داخلی ۱۲۰ میلیون قطعه جوجه ریزی داشته باشیم و تقاضای کشور را کاملاً پاسخ دهیم. وی ادامه داد:پیش‌بینی می‌کنیم در سال جاری نسبت به سال گذشته مرغ بیشتری مصرف شود. مشاور عالی اتحادیه مرغداران گوشتی کشور افزود: سرانه مصرف ما تا قبل از مردمی‌سازی یارانه‌ها، حدود ۳۲ کیلوگرم به ازای هر نفر بود. در سال بعدازآن مردمی‌سازی یارانه‌ها، این مقدار حدود ۱۲ درصد به لحاظ وزنی مصرف یا تولید گوشت کاهش پیدا کرد و مصرف سرانه هم حدوداً ۲۶ کیلوگرم شد. کمالی تصریح کرد: امسال پیش‌بینی می‌کنیم که مجدداً افزایش مصرف داشته باشیم. بر همین اساس تلاش شده که ماهانه حداقل ۱۲۰ میلیون قطعه جوجه را تا شهریورماه به دست تولیدکنندگان مرغ گوشتی برسانیم تا بتوانیم نیاز داخلی کشور را کاملاً پوشش بدهیم. این فعال بخش خصوصی اظهار کرد: البته بر اساس آنچه شرکت پشتیبانی و وزارت جهاد کشاورزی خواستند، باید حداقل ۱۳۰ میلیون جوجه ریزی را داشته باشیم که ۱۰ میلیون قطعه آن را شرکت پشتیبانی برای تکمیل ذخایر استراتژیکش استفاده کند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/100134/

ارسال دیدگاه شما