جادوی فرعون در جذب گردشگر

جادوی فرعون در جذب گردشگر

وزیر گردشگری و آثار باستانی مصر از ثبت رکورد بیشترین تعداد گردشگر ماهانه در این کشور خبر داد. «احمد عیسی» به خبرنگاران گفت که مصر در ماه آوریل شاهد استقبال بیشترین تعداد گردشگر در طول تاریخ این کشور با حدود ۱.۳۵ میلیون نفر به لطف تصمیمات حمایت از گردشگری و سرمایه‌گذاری بوده است.مصر در پنج ماه نخست امسال پذیرای حدود هفت میلیون گردشگر بود و قصد دارد در سال جاری میلادی پذیرای ۱۵ میلیون گردشگر باشد که پیش‌بینی می‌شود این تعداد در سال آینده به حدود ۱۸ تا ۲۰ میلیون گردشگر برسد.وی تاکید کرد که جهت‌گیری این وزارتخانه حمایت از بخش خصوصی داخ لی، عربی و خارجی برای رسیدن به اهداف خود برای جذب گردشگران بین‌المللی است. فرودگاه بین‌المللی «هورگادا» در ۱۴ اکتبرافزایش تعداد پروازها را ثبت کرد و در این میان، گردشگران آلمانی در صدر فهرست گردشگران ورودی به مصر قرار گرفتند.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/100145/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

جادوی فرعون در جذب گردشگر

جادوی فرعون در جذب گردشگر

وزیر گردشگری و آثار باستانی مصر از ثبت رکورد بیشترین تعداد گردشگر ماهانه در این کشور خبر داد. «احمد عیسی» به خبرنگاران گفت که مصر در ماه آوریل شاهد استقبال بیشترین تعداد گردشگر در طول تاریخ این کشور با حدود ۱.۳۵ میلیون نفر به لطف تصمیمات حمایت از گردشگری و سرمایه‌گذاری بوده است.مصر در پنج ماه نخست امسال پذیرای حدود هفت میلیون گردشگر بود و قصد دارد در سال جاری میلادی پذیرای ۱۵ میلیون گردشگر باشد که پیش‌بینی می‌شود این تعداد در سال آینده به حدود ۱۸ تا ۲۰ میلیون گردشگر برسد.وی تاکید کرد که جهت‌گیری این وزارتخانه حمایت از بخش خصوصی داخ لی، عربی و خارجی برای رسیدن به اهداف خود برای جذب گردشگران بین‌المللی است. فرودگاه بین‌المللی «هورگادا» در ۱۴ اکتبرافزایش تعداد پروازها را ثبت کرد و در این میان، گردشگران آلمانی در صدر فهرست گردشگران ورودی به مصر قرار گرفتند.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/100145/

ارسال دیدگاه شما