جمهوری اسلامی را نمی توان منزوی کرد

جمهوری اسلامی را نمی توان منزوی کرد

حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران در گفت‌وگو با شبکه پرس تی‌وی در پی دیدار با همتایانش از کشورهای مختلف در حاشیه سفر دو روزه‌اش به کیپ تاون آفریقای جنوبی برای شرکت در نشست بریکس گفت: حضور فعالانه ایران در سازمان همکاری شانگهای، در اتحادیه اقتصادی اوراسیا و اخیرا در بریکس نشان‌دهنده این است که سیاست جهانی به انزوا کشاندن ایران شکست خورده است.امیرعبداللهیان افزود: کشورها و اتحادها بر اساس منافع خودشان عمل می‌کنند. پیام صریح ما این است که نمی‌توان جمهوری اسلامی ایران را به انزوا کشاند و به حاشیه راند.وزیر امور خارجه ایران در ادامه گفت: ما قویا با یک‌جانبه‌گرایی مخالفیم و در عین حال از فرصت‌های موجود در چارچوب چندجانبه‌گرایی بیشترین استفاده را می‌کنیم. افزون بر این، ایران از وضعیت ژئوپولیتیک و ژئواکونومیکی و ژئو استراتژیکی در منطقه بهره‌مند می‌شود.او در این باره گفت: ایران در یکی مسیرهای ترانزیتی اصلی قرار دارد که شمال را به جنوب و شرق را به غرب مرتبط می‌سازد. ما از طیف کاملی از مزایا و امکانات بهره‌مندیم و طرفین دیگر نیز از این تعامل بهره می‌برند.رییس دستگاه دیپماسی ایران درباره گروه بریکس گفت که بریکس سازمانی متمرکز بر ارتقای چندجانبه‌گرایی است.او افزود که پنج کشور عضو اصلی بریکس بالغ بر سه میلیارد نفر از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند که در واقع یک چهارم جمعیت جهان است.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/100153/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

جمهوری اسلامی را نمی توان منزوی کرد

جمهوری اسلامی را نمی توان منزوی کرد

حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران در گفت‌وگو با شبکه پرس تی‌وی در پی دیدار با همتایانش از کشورهای مختلف در حاشیه سفر دو روزه‌اش به کیپ تاون آفریقای جنوبی برای شرکت در نشست بریکس گفت: حضور فعالانه ایران در سازمان همکاری شانگهای، در اتحادیه اقتصادی اوراسیا و اخیرا در بریکس نشان‌دهنده این است که سیاست جهانی به انزوا کشاندن ایران شکست خورده است.امیرعبداللهیان افزود: کشورها و اتحادها بر اساس منافع خودشان عمل می‌کنند. پیام صریح ما این است که نمی‌توان جمهوری اسلامی ایران را به انزوا کشاند و به حاشیه راند.وزیر امور خارجه ایران در ادامه گفت: ما قویا با یک‌جانبه‌گرایی مخالفیم و در عین حال از فرصت‌های موجود در چارچوب چندجانبه‌گرایی بیشترین استفاده را می‌کنیم. افزون بر این، ایران از وضعیت ژئوپولیتیک و ژئواکونومیکی و ژئو استراتژیکی در منطقه بهره‌مند می‌شود.او در این باره گفت: ایران در یکی مسیرهای ترانزیتی اصلی قرار دارد که شمال را به جنوب و شرق را به غرب مرتبط می‌سازد. ما از طیف کاملی از مزایا و امکانات بهره‌مندیم و طرفین دیگر نیز از این تعامل بهره می‌برند.رییس دستگاه دیپماسی ایران درباره گروه بریکس گفت که بریکس سازمانی متمرکز بر ارتقای چندجانبه‌گرایی است.او افزود که پنج کشور عضو اصلی بریکس بالغ بر سه میلیارد نفر از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند که در واقع یک چهارم جمعیت جهان است.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/100153/

ارسال دیدگاه شما