خبرنامه

خبرنامه

حمله کیهان به ظریف
روزنامه کیهان به یادداشت اخیر محمد جواد ظریف واکنش نشان داد و نوشت: مع‌الاسف شاید یادآوری تاریخ به ایشان تلنگری برای بازاندیشی در جهان‌بینی‌شان و مرور مجدد آنچه باشد که شاید فراموش کرده‌اند اگر ملت ایران می‌خواستند بر اساس توانایی‌هایشان انتخاب و حرکت کنند چگونه می‌توانستند انقلاب کنند؟ و اگر رهبران ما می‌خواستند بدون در نظر گرفتن نصرت الهی تصمیم بگیرند نه رژیم ستم‌شاهی سرنگون می‌شد و نه به پشتوانه همین مردم و نصرت الهی پیروزی بر صدام در جنگ 8 ساله تحمیلی که غرق در امکانات غرب و شرق بود میسر می‌شد.

کنایه ظریف به هجمه کنندگان:امان از سلطه سیاسی کاری بر واژگان فارسی
محمدجواد ظریف به برخی حملات و ادعای تحسین ترکمنچای توسط او، واکنش نشان داد. وزیر خارجه سابق ایران نوشت: « نوشته کوتاه چند روز پیش بنده به بحث و نقدهای فراوانی انجامیده، که امری مبارک است.  اما دیدنی است که چگونه کلمات "نکوهش" ترکمانچای و "جلوگیری" از ترکمانچای ها به"توجیه"، "تحسین" و حتی "تقدیس" برگردانده شده‌اند. امان از سلطه سیاسی کاری حتی بر واژگان فارسی!!»

موضوع مفقودی فرش‌ها سعد آباد، سیاسی است
محمود واعظی در گفتگو با ایلنا، درخصوص پرونده‌ی فرش‌های ساختمان حافظیه سعدآباد با بیان اینکه مدعی این پرونده، نهاد ریاست‌جمهوری در دولت دوازدهم بود، گفت: از ابتدای دولت یازدهم گزارش‌هایی درباره مفقود شدن چند تخته فرش در ساختمان حافظیه در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۲ دریافت شد. نهاد ریاست‌جمهوری نیز به عنوان مدعی، به وسیله بازرسی ویژه نهاد پیگیری کرد و حتی پرونده به اطلاع نهادهای نظارتی خارج از دولت هم ارسال شد.او افزود: پرونده فرش‌ها در حال پیگیری بود. حتی برخی اخبار حکایت از آن داشت که به مرحله صدور رای نیز رسیده است که برخی خبرگزاری‌ها، با انتشار خبری مخدوش و مغشوش و با اتکا به شنیده‌ها و منابع آگاه، خبرسازی‌هایی را با هدف متهم کردن دولت قبل شروع کردند.رئیس دفتر رئیس‌جمهور سابق اظهار داشت: در این خبرسازی‌ها با هدف منحرف کردن روند رسیدگی به پرونده، اتهام‌هایی علیه مقامات ارشد دولت روحانی و نزدیکانش مطرح شده که مستند به هیچ مدرک و شواهدی نیست، بلکه یک خبرسازی جعلی است.واعظی با تاکید بر اینکه طرح مجدد و رسانه‌ای موضوع مفقودی فرش‌ها از اساس سیاسی و با اهداف انتخاباتی است، بیان داشت: پس از شکست ادعای سرقت فرش‌ها و انبوه خبرهای ضد و نقیض در این باره، اتهام سرقت تلویزیون‌های کاخ سعدآباد را مطرح کردند. البته هرچه به انتخابات اسفندماه نزدیک شویم، از این دست خبرها و حتی ادعاهای بزرگ‌تر و کشفیات جدیدتر بیشتر خواهد شد.

حمله ارگان رسانه‌ای نزدیک به حوزه به انصاری راد
ارگان رسانه‌ای نزدیک به حوزه‌های علمیه به نامه اخیر حسین انصاری راد، نماینده ادوار مجلس به رهبری، حمله کرده و نوشته است:اکنون هیئت حاکمه نظام، بی‌تدبیر نیست، این شمایید که چشمان خود را نسبت به حقایق کور کرده‌اید و نمی‌خواهید ببینید واقعیت‌ها و حقایق را. به راستی که خودتان از نظریه پردازان و عوامل این آشوب بزرگ در کشور هستید. جای دیگر را نگردید. مخاطب نامه‌های خودتان را باید تغییر بدهید. به جای فریاد در لانه مورچه‌ها، به نصحیت رفقایتان بپردازید تا کمتر از این به نابودی ملت ایران کمر همت ببندند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/100157/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

خبرنامه

خبرنامه

حمله کیهان به ظریف
روزنامه کیهان به یادداشت اخیر محمد جواد ظریف واکنش نشان داد و نوشت: مع‌الاسف شاید یادآوری تاریخ به ایشان تلنگری برای بازاندیشی در جهان‌بینی‌شان و مرور مجدد آنچه باشد که شاید فراموش کرده‌اند اگر ملت ایران می‌خواستند بر اساس توانایی‌هایشان انتخاب و حرکت کنند چگونه می‌توانستند انقلاب کنند؟ و اگر رهبران ما می‌خواستند بدون در نظر گرفتن نصرت الهی تصمیم بگیرند نه رژیم ستم‌شاهی سرنگون می‌شد و نه به پشتوانه همین مردم و نصرت الهی پیروزی بر صدام در جنگ 8 ساله تحمیلی که غرق در امکانات غرب و شرق بود میسر می‌شد.

کنایه ظریف به هجمه کنندگان:امان از سلطه سیاسی کاری بر واژگان فارسی
محمدجواد ظریف به برخی حملات و ادعای تحسین ترکمنچای توسط او، واکنش نشان داد. وزیر خارجه سابق ایران نوشت: « نوشته کوتاه چند روز پیش بنده به بحث و نقدهای فراوانی انجامیده، که امری مبارک است.  اما دیدنی است که چگونه کلمات "نکوهش" ترکمانچای و "جلوگیری" از ترکمانچای ها به"توجیه"، "تحسین" و حتی "تقدیس" برگردانده شده‌اند. امان از سلطه سیاسی کاری حتی بر واژگان فارسی!!»

موضوع مفقودی فرش‌ها سعد آباد، سیاسی است
محمود واعظی در گفتگو با ایلنا، درخصوص پرونده‌ی فرش‌های ساختمان حافظیه سعدآباد با بیان اینکه مدعی این پرونده، نهاد ریاست‌جمهوری در دولت دوازدهم بود، گفت: از ابتدای دولت یازدهم گزارش‌هایی درباره مفقود شدن چند تخته فرش در ساختمان حافظیه در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۲ دریافت شد. نهاد ریاست‌جمهوری نیز به عنوان مدعی، به وسیله بازرسی ویژه نهاد پیگیری کرد و حتی پرونده به اطلاع نهادهای نظارتی خارج از دولت هم ارسال شد.او افزود: پرونده فرش‌ها در حال پیگیری بود. حتی برخی اخبار حکایت از آن داشت که به مرحله صدور رای نیز رسیده است که برخی خبرگزاری‌ها، با انتشار خبری مخدوش و مغشوش و با اتکا به شنیده‌ها و منابع آگاه، خبرسازی‌هایی را با هدف متهم کردن دولت قبل شروع کردند.رئیس دفتر رئیس‌جمهور سابق اظهار داشت: در این خبرسازی‌ها با هدف منحرف کردن روند رسیدگی به پرونده، اتهام‌هایی علیه مقامات ارشد دولت روحانی و نزدیکانش مطرح شده که مستند به هیچ مدرک و شواهدی نیست، بلکه یک خبرسازی جعلی است.واعظی با تاکید بر اینکه طرح مجدد و رسانه‌ای موضوع مفقودی فرش‌ها از اساس سیاسی و با اهداف انتخاباتی است، بیان داشت: پس از شکست ادعای سرقت فرش‌ها و انبوه خبرهای ضد و نقیض در این باره، اتهام سرقت تلویزیون‌های کاخ سعدآباد را مطرح کردند. البته هرچه به انتخابات اسفندماه نزدیک شویم، از این دست خبرها و حتی ادعاهای بزرگ‌تر و کشفیات جدیدتر بیشتر خواهد شد.

حمله ارگان رسانه‌ای نزدیک به حوزه به انصاری راد
ارگان رسانه‌ای نزدیک به حوزه‌های علمیه به نامه اخیر حسین انصاری راد، نماینده ادوار مجلس به رهبری، حمله کرده و نوشته است:اکنون هیئت حاکمه نظام، بی‌تدبیر نیست، این شمایید که چشمان خود را نسبت به حقایق کور کرده‌اید و نمی‌خواهید ببینید واقعیت‌ها و حقایق را. به راستی که خودتان از نظریه پردازان و عوامل این آشوب بزرگ در کشور هستید. جای دیگر را نگردید. مخاطب نامه‌های خودتان را باید تغییر بدهید. به جای فریاد در لانه مورچه‌ها، به نصحیت رفقایتان بپردازید تا کمتر از این به نابودی ملت ایران کمر همت ببندند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/100157/

ارسال دیدگاه شما