رقابت حسن یزدانی با دیوید تیلور در فینال

رقابت حسن یزدانی با دیوید تیلور در فینال

نه فقط مردم ایران و کشتی‌دوستان آمریکایی بلکه تمام کشتی‌دوستان دنیا و کشتی‌گیران و مربیان، هر سال منتظر رقابت پادشاه با جادوگر هستند. القابی که اتحادیه جهانی کشتی به حسن یزدانی و دیوید تیلور داده است اما این رقابت از کجا این‌قدر مهم شد که حالا گل سرسبد کشتی دنیاست و مهم‌ترین برگ برای اتحادیه جهانی که از ارگان‌های بزرگ و تلویزیون‌های جهانی امتیاز و اسپانسر بگیرد؟ حسن یزدانی بعد از قهرمانی المپیک ۲۰۱۶ ریو مثل هر کشتی‌گیر دیگری در دوران استراحت بود که ناگهان به او گفتند چون تیم ملی کشتی آمریکا به ایران آمده در جام جهانی کرمانشاه باید کشتی بگیری! حسن دلاور بعد از المپیک از ۷۴ کیلو به ۸۶ کیلو رفته بود و همه اهالی کشتی می‌دانند در وزن بالاتر یک قهرمان مدت‌ها زمان می‌خواهد تا از نظر جسمی و روحی جا بیفتد. خیلی‌ها هم که اصلا هرگز جا نمی افتند و به وزن قبلی برمی‌گردند حسن دلاور در کرمانشاه ناآماده و مصدوم، با بیماری سرماخوردگی به تیلور باخت که البته در آن زمان هیچکس آن را جدی نگرفت... چند ماه بعد در مسابقات جهانی ۲۰۱۷ یزدانی با اقتدار طلای وزن جدید را هم گرفت و همه تیلور را فراموش کردند، چرا که اصلا به دوبنده یانکی‌ها هم نرسید!اما در جهانی ۲۰۱۸ دو کشتی‌گیر در همان دور نخست به هم خوردند. باز اهل کشتی می‌دانند که کشتی اول چقدر سخت است تا بدن قهرمان راه بیفتد... آنجا حسن یزدانی باخت و با پیروزی مقابل بقیه رقبا به مدال برنز رسید اما دیگر تیلور شاخ شده بود!
در المپیک ۲۰۲۰ توکیو همه دیدند که یزدانی چطور کشتی برده را باخت. او تا ۱۶ ثانیه به سوت پایان جلو بود اما یک بار خاک شد و به مدال نقره رسید، آن هم روی فن خودش نه تیلور!
در جهانی ۲۰۲۱ نروژ حسن یزدانی عقده سه شکست قبلی را خالی کرد و با شایستگی به مدال طلا رسید اما در جهانی سال قبل همه دیدند که تنها سایه‌ای از حسن یزدانی روی تشک آمد.
تاکتیک اشتباه یا اتفاقات اتاق گرمخانه یا انگیزه تیلور برای جبران، هرچه بود رکورددار ورزش ایران - که رکورد تختی را بعد از چند دهه شکست - ۷ بر یک باخت و حالا نوبت جدال پنجم دو قهرمان در جهانی ۲۰۲۳ است...

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/103635/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

رقابت حسن یزدانی با دیوید تیلور در فینال

رقابت حسن یزدانی با دیوید تیلور در فینال

نه فقط مردم ایران و کشتی‌دوستان آمریکایی بلکه تمام کشتی‌دوستان دنیا و کشتی‌گیران و مربیان، هر سال منتظر رقابت پادشاه با جادوگر هستند. القابی که اتحادیه جهانی کشتی به حسن یزدانی و دیوید تیلور داده است اما این رقابت از کجا این‌قدر مهم شد که حالا گل سرسبد کشتی دنیاست و مهم‌ترین برگ برای اتحادیه جهانی که از ارگان‌های بزرگ و تلویزیون‌های جهانی امتیاز و اسپانسر بگیرد؟ حسن یزدانی بعد از قهرمانی المپیک ۲۰۱۶ ریو مثل هر کشتی‌گیر دیگری در دوران استراحت بود که ناگهان به او گفتند چون تیم ملی کشتی آمریکا به ایران آمده در جام جهانی کرمانشاه باید کشتی بگیری! حسن دلاور بعد از المپیک از ۷۴ کیلو به ۸۶ کیلو رفته بود و همه اهالی کشتی می‌دانند در وزن بالاتر یک قهرمان مدت‌ها زمان می‌خواهد تا از نظر جسمی و روحی جا بیفتد. خیلی‌ها هم که اصلا هرگز جا نمی افتند و به وزن قبلی برمی‌گردند حسن دلاور در کرمانشاه ناآماده و مصدوم، با بیماری سرماخوردگی به تیلور باخت که البته در آن زمان هیچکس آن را جدی نگرفت... چند ماه بعد در مسابقات جهانی ۲۰۱۷ یزدانی با اقتدار طلای وزن جدید را هم گرفت و همه تیلور را فراموش کردند، چرا که اصلا به دوبنده یانکی‌ها هم نرسید!اما در جهانی ۲۰۱۸ دو کشتی‌گیر در همان دور نخست به هم خوردند. باز اهل کشتی می‌دانند که کشتی اول چقدر سخت است تا بدن قهرمان راه بیفتد... آنجا حسن یزدانی باخت و با پیروزی مقابل بقیه رقبا به مدال برنز رسید اما دیگر تیلور شاخ شده بود!
در المپیک ۲۰۲۰ توکیو همه دیدند که یزدانی چطور کشتی برده را باخت. او تا ۱۶ ثانیه به سوت پایان جلو بود اما یک بار خاک شد و به مدال نقره رسید، آن هم روی فن خودش نه تیلور!
در جهانی ۲۰۲۱ نروژ حسن یزدانی عقده سه شکست قبلی را خالی کرد و با شایستگی به مدال طلا رسید اما در جهانی سال قبل همه دیدند که تنها سایه‌ای از حسن یزدانی روی تشک آمد.
تاکتیک اشتباه یا اتفاقات اتاق گرمخانه یا انگیزه تیلور برای جبران، هرچه بود رکورددار ورزش ایران - که رکورد تختی را بعد از چند دهه شکست - ۷ بر یک باخت و حالا نوبت جدال پنجم دو قهرمان در جهانی ۲۰۲۳ است...

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/103635/

ارسال دیدگاه شما