ستاره صبح/علی فرزادی:پس از سفر رافائل گروسی در تاریخ 12 اسفند به ایران امیدها برای همکاری سازمان انرژی اتمی با آژانس بین المللی انرژی اتمی افزایش یافت.همکاری با آژانس نه تنها رویکرد دولت های جمهوری اسلامی بوده بلکه، رهبری نیز بر آن تاکید داشته اند.اما روز جمعه مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در بیانیه ای اعلام کرد که ایران مجوز فعالیت بازرسان آژانس را لغو کرده است.ایران نیز این اقدام را واکنشی به بیانیه آمریکا و سه کشور اروپایی که عدم لغو تحریم های موشکی را اعلام کرده انند دانسته است.جزئیات بیشتر را در ادامه می خوانید: