تهران نیاز به 1820 مدرسه دارد

تهران نیاز به 1820 مدرسه دارد

مدیرکل سازمان توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس استان تهران گفت: به هزار و ۸۲۰ مدرسه ۱۵ کلاسه نیاز داریم. به گزارش ایلنا، عباس زارع، مدیر کل سازمان توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس استان تهران در نشست خبری پیرامون پروژه مهر بیان کرد: امسال ۱۰۰ مدرسه در استان تهران ساخته شده که از این رقم ۷۶ مدرسه در شهرستان‌های استان تهران است و ۱۱۱هزار مترمربع را شامل می‌شود. بنابراین امسال ۱۴۳ هزار متر مربع در استان تهران مدرسه‌سازی کردیم و ۳۵ هزار دانش آموز در یک شیفت از مدارس تحویل داده شده استفاده می‌کنند. همچنین ۶۰۰ هزار متر مربع آسفالت مدارس انجام شده که شامل ۴۰۰ هزار متر آسفالت مدارس شهرستان‌های استان تهران می‌شود. ۲۶۰ هزار متر مربع ایزوگام نیز انجام شده است. زارع با بیان اینکه ۳ ماه زودتر از سال تحصیلی تجهیزات به مدارس رسیده است گفت: هم اکنون در بازه زمانی کمتر از دو سال مدارس ساخته می‌شود. استان‌های البرز، سیستان و بلوچستان و استان تهران به ترتیب کمترین سرانه فضای آموزشی را در کشور دارند. سرانه فضای آموزشی در شهرستان‌های استان تهران ۲.۸ مترمربع است و به هزار و ۸۲۰ مدرسه ۱۵ کلاسه در استان تهران نیاز داریم. زارع با بیان اینکه تراکم دانش آموزی شهرستان‌های استان تهران ۳۲.۶ است، گفت: هم اکنون ۲ هزار و ۶۰۰ مدرسه غیردولتی داریم که اگر کاملا فنی آنها را بررسی کنیم ۸۰ درصد این مدارس غیردولتی مشکل سازه‌ای دارند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/103770/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

تهران نیاز به 1820 مدرسه دارد

تهران نیاز به 1820 مدرسه دارد

مدیرکل سازمان توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس استان تهران گفت: به هزار و ۸۲۰ مدرسه ۱۵ کلاسه نیاز داریم. به گزارش ایلنا، عباس زارع، مدیر کل سازمان توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس استان تهران در نشست خبری پیرامون پروژه مهر بیان کرد: امسال ۱۰۰ مدرسه در استان تهران ساخته شده که از این رقم ۷۶ مدرسه در شهرستان‌های استان تهران است و ۱۱۱هزار مترمربع را شامل می‌شود. بنابراین امسال ۱۴۳ هزار متر مربع در استان تهران مدرسه‌سازی کردیم و ۳۵ هزار دانش آموز در یک شیفت از مدارس تحویل داده شده استفاده می‌کنند. همچنین ۶۰۰ هزار متر مربع آسفالت مدارس انجام شده که شامل ۴۰۰ هزار متر آسفالت مدارس شهرستان‌های استان تهران می‌شود. ۲۶۰ هزار متر مربع ایزوگام نیز انجام شده است. زارع با بیان اینکه ۳ ماه زودتر از سال تحصیلی تجهیزات به مدارس رسیده است گفت: هم اکنون در بازه زمانی کمتر از دو سال مدارس ساخته می‌شود. استان‌های البرز، سیستان و بلوچستان و استان تهران به ترتیب کمترین سرانه فضای آموزشی را در کشور دارند. سرانه فضای آموزشی در شهرستان‌های استان تهران ۲.۸ مترمربع است و به هزار و ۸۲۰ مدرسه ۱۵ کلاسه در استان تهران نیاز داریم. زارع با بیان اینکه تراکم دانش آموزی شهرستان‌های استان تهران ۳۲.۶ است، گفت: هم اکنون ۲ هزار و ۶۰۰ مدرسه غیردولتی داریم که اگر کاملا فنی آنها را بررسی کنیم ۸۰ درصد این مدارس غیردولتی مشکل سازه‌ای دارند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/103770/

ارسال دیدگاه شما