ابلاغ آیین‌نامه جدید تعرفه خدمات پرستاری

ابلاغ آیین‌نامه جدید تعرفه خدمات پرستاری

معاون پرستاری وزارت بهداشت جزییات ابلاغ ویرایش جدید آیین‌نامه باز توزیع قانون تعرفه خدمات پرستاری را تشریح کرد.
عباس عبادی، معاون پرستاری وزارت بهداشت در گفتگو با ایلنا، درباره جزییات ابلاغ ویرایش جدید آیین‌نامه باز توزیع قانون تعرفه خدمات پرستاری گفت: اتفاقی که در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ در این خصوص صورت گرفته، حول سه محور است. وی ادامه داد: محور اول این است که تعرفه خدمات پرستاری در سرانه اعتبارات سلامت قرارگرفته است و بجای اینکه مشابه سال ۱۴۰۱ یک عدد ثابت باشد اعتبارات در سرانه سلامت واردشده است بنابراین مبتنی بر عملکرد ما و تولید خدمات پرستاری که انجام می‌شود، سازمان‌های بیمه‌گر باید هزینه را بپردازند. معاون پرستاری وزارت بهداشت تصریح کرد: دومین موضوع در ابلاغیه جدید این است که تعداد بسته‌های خدمات پرستاری از ۱۷مورد به ۲۷ مورد افزایش پیداکرده است و هم‌زمان نیز ارزش نسبی خدمات پرستاری نیز به صورت کلی حدود ۳۵ درصد رشد داشته است.
عبادی خاطرنشان کرد: همچنین ضریب ریالی نیز افزایش پیداکرده و از ۱۴ هزار و ۹۰۰ تومان به ۲۰ هزار و ۱۰۰ تومان رسیده است و رشد ۳۰ درصدی داشته است.
وی ادامه داد: تغییراتی در دستورالعمل باز توزیع نیز ایجادشده است. بر اساس بازخوردی که ما در این زمینه از همکارانمان داشتیم و ایراداتی که در بیمارستان‌ها در دستورالعمل قبلی وجود داشت، تغییرات موردتوجه‌ی انجام شد ازجمله اینکه ضریب همکاران شب‌کار افزایش پیدا کرد و از ۱.۲ دهم به یک و نیم ارتقا پیدا کرد.
معاون پرستاری وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: در بخش همودیالیز نیز تغییر محاسباتی صورت گرفت و وضعیت همکاران ما در این بخش ارتقا پیدا خواهد کرد. در اتاق عمل‌ها نیز مشکلات اساسی وجود داشت که ضرایب آن نیز اصلاح شد و همچنین به صورت جزیی‌تری به این بخش پرداختیم به‌طور مثال در اتاق عمل جراحی قلب ما به صورت جداگانه ضرایب را در نظر گرفتیم که البته در نسخه‌های بعدی با همفکری که بیشتری که با دوستان در اتاق عمل و بی‌هوشی خواهیم داشت، به صورت جزیی‌تری به آن خواهیم پرداخت. عبادی تصریح کرد: در بخش اورژانس نیز خوشبختانه یک درصد از سهم جزء حرفه‌ای به‌کل مجموعه اورژانس اضافه شد البته محاسبات ضرایب همکارانمان در اورژانس نیز اصلاح شد. وی درباره اجرای این ویرایش جدید گفت: از ابتدای فروردین امسال پرداخت‌ها که در بخش تعرفه خدمات پرستاری انجام خواهد شد، بر اساس آیین‌نامه جدید خواهد بود. از اول فروردین‌ماه محاسبات انجام خواهد شد و معوقات توسط بیمارستان‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی به همکارانمان پرداخت خواهد شد. معاون پرستاری وزارت بهداشت گفت: خوشبختانه اعتبار لازم در دانشگاه‌های علوم پزشکی از طریق بیمه‌ها پرداخت‌شده و دانشگاه‌ها منتظر این ابلاغیه‌ها بودند و برای همه گروه‌ها پرداختی‌ها از ابتدای فروردین‌ماه بر اساس این ابلاغیه‌های جدید خواهد بود.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/103775/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

ابلاغ آیین‌نامه جدید تعرفه خدمات پرستاری

ابلاغ آیین‌نامه جدید تعرفه خدمات پرستاری

معاون پرستاری وزارت بهداشت جزییات ابلاغ ویرایش جدید آیین‌نامه باز توزیع قانون تعرفه خدمات پرستاری را تشریح کرد.
عباس عبادی، معاون پرستاری وزارت بهداشت در گفتگو با ایلنا، درباره جزییات ابلاغ ویرایش جدید آیین‌نامه باز توزیع قانون تعرفه خدمات پرستاری گفت: اتفاقی که در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ در این خصوص صورت گرفته، حول سه محور است. وی ادامه داد: محور اول این است که تعرفه خدمات پرستاری در سرانه اعتبارات سلامت قرارگرفته است و بجای اینکه مشابه سال ۱۴۰۱ یک عدد ثابت باشد اعتبارات در سرانه سلامت واردشده است بنابراین مبتنی بر عملکرد ما و تولید خدمات پرستاری که انجام می‌شود، سازمان‌های بیمه‌گر باید هزینه را بپردازند. معاون پرستاری وزارت بهداشت تصریح کرد: دومین موضوع در ابلاغیه جدید این است که تعداد بسته‌های خدمات پرستاری از ۱۷مورد به ۲۷ مورد افزایش پیداکرده است و هم‌زمان نیز ارزش نسبی خدمات پرستاری نیز به صورت کلی حدود ۳۵ درصد رشد داشته است.
عبادی خاطرنشان کرد: همچنین ضریب ریالی نیز افزایش پیداکرده و از ۱۴ هزار و ۹۰۰ تومان به ۲۰ هزار و ۱۰۰ تومان رسیده است و رشد ۳۰ درصدی داشته است.
وی ادامه داد: تغییراتی در دستورالعمل باز توزیع نیز ایجادشده است. بر اساس بازخوردی که ما در این زمینه از همکارانمان داشتیم و ایراداتی که در بیمارستان‌ها در دستورالعمل قبلی وجود داشت، تغییرات موردتوجه‌ی انجام شد ازجمله اینکه ضریب همکاران شب‌کار افزایش پیدا کرد و از ۱.۲ دهم به یک و نیم ارتقا پیدا کرد.
معاون پرستاری وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: در بخش همودیالیز نیز تغییر محاسباتی صورت گرفت و وضعیت همکاران ما در این بخش ارتقا پیدا خواهد کرد. در اتاق عمل‌ها نیز مشکلات اساسی وجود داشت که ضرایب آن نیز اصلاح شد و همچنین به صورت جزیی‌تری به این بخش پرداختیم به‌طور مثال در اتاق عمل جراحی قلب ما به صورت جداگانه ضرایب را در نظر گرفتیم که البته در نسخه‌های بعدی با همفکری که بیشتری که با دوستان در اتاق عمل و بی‌هوشی خواهیم داشت، به صورت جزیی‌تری به آن خواهیم پرداخت. عبادی تصریح کرد: در بخش اورژانس نیز خوشبختانه یک درصد از سهم جزء حرفه‌ای به‌کل مجموعه اورژانس اضافه شد البته محاسبات ضرایب همکارانمان در اورژانس نیز اصلاح شد. وی درباره اجرای این ویرایش جدید گفت: از ابتدای فروردین امسال پرداخت‌ها که در بخش تعرفه خدمات پرستاری انجام خواهد شد، بر اساس آیین‌نامه جدید خواهد بود. از اول فروردین‌ماه محاسبات انجام خواهد شد و معوقات توسط بیمارستان‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی به همکارانمان پرداخت خواهد شد. معاون پرستاری وزارت بهداشت گفت: خوشبختانه اعتبار لازم در دانشگاه‌های علوم پزشکی از طریق بیمه‌ها پرداخت‌شده و دانشگاه‌ها منتظر این ابلاغیه‌ها بودند و برای همه گروه‌ها پرداختی‌ها از ابتدای فروردین‌ماه بر اساس این ابلاغیه‌های جدید خواهد بود.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/103775/

ارسال دیدگاه شما