مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرد

موانع توسعه

موانع توسعه

 شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در کشور در پاییز ۱۴۰۱ نسبت به تابستان تغییری نکرده و در عدد ۶.۸۲ مانده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد نماگر «عملکرد دولت» بدترین وضعیت را در ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری داشته است. استان‌های ایلام، سیستان و بلوچستان و گلستان نامناسب‌ترین و استان‌های سمنان، خراسان جنوبی و هرمزگان مناسبت‌ترین استان‌ها برای سرمایه‌گذاری در کشور بوده‌اند. شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در کشور نشان می‌دهد که نماگر «عملکرد دولت» بدترین وضعیت را به خود اختصاص داده‌اند. البته تمام نماگر‌ها و شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در استان‌ها در وضعیت نامناسب است. 

وضعیت منفی مؤلفه‌های پیمایشی در سرمایه‌گذاری
بررسی امنیت سرمایه‌گذاری در پاییز ۱۴۰۱ به تازگی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس انجام‌شده است. در میان مؤلفه‌های پیمایشی بهترین مؤلفه‌ها «استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی»، «وجود کلاه‌برداری یا تقلب در بازار» و «سرقت مالی» است. باید عنوان کرد این سه مؤلفه با اینکه بهترین مؤلفه‌های پیمایشی هستند، اما عدد آن‌ها ۵.۵ از ده است. ناامیدکننده‌ترین مؤلفه‌ها «عمل مسئولان به وعده‌های داده‌شده» و «میزان تخصصی بودن رسیدگی به دعاوی تجاری در مراجع قضایی» است. آمار‌ها گویای آن است که عدد ثبت‌شده برای این مؤلفه‌ها بیشتر از ۸.۴ است. مؤلفه «اجرای کامل و به‌موقع احکام مراجع قضایی» بدترین عدد را به خود اختصاص داده است. در پاییز ۱۴۰۱ میزان این مؤلفه حدود ۸ بوده است که نسبت به فصل قبل از خود تغییری نداشته است. از سوی دیگر دو مؤلفه «ثبات مسئولان استانی» و «مزاحمت ملکی» به ترتیب با ۱.۱۹ و ۱.۵ بهترین عملکرد را در میان مؤلفه‌های آماری این پایش داشته‌اند.

سرمایه‌گذاری همچنان پر ریسک
بررسی هفت نماگر امنیت سرمایه‌گذاری، نشان می‌دهد بدترین نماگر در امنیت سرمایه‌گذاری «عملکرد دولت» است که با اینکه نسبت به تابستان ۱۴۰۱ بهبود داشته، اما همچنان ناامیدکننده‌ترین نماگر در میان شاخص‌های امنیت سرمایه‌گذاری است. از طرف دیگر نماگر «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض» معادل ۵.۲۳ بوده است که نسبت به تابستان سال گذشته ۰.۱۷ بدتر شده، اما همچنان بهترین نماگر در میان هفت نماگر تشکیل‌دهنده شاخص است.  تغییرات نماگر در پاییز ۱۴۰۱ نسبت به تابستان ۱۴۰۱ گویای آن است که نماگر «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض» بیش‌ترین میزان تغییر در جهت نامناسب را داشته و نماگر «فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی» با ۰.۲۳ تغییر، بیش‌ترین تغییر در جهت مناسب را در میان نماگر‌ها به خود اختصاص داده است.

نامناسب‌ترین شاخص امنیت سرمایه‌گذاری برای پر سرمایه‌ترین استان 
میانگین میزان نماگر‌ها، شاخص امنیت سرمایه‌گذاری را به ما می‌دهد. این شاخص در پاییز ۱۴۰۱ به ۶.۸۲ رسیده که نسبت به تابستان ۱۴۰۱، تغییری نداشته است. این آمار نشان می‌دهد وضعیت سرمایه‌گذاری در هیچ‌کدام از استان‌های کشور مناسب نیست، اما در میان استان‌های کشور، ایلام، سیستان و بلوچستان، و گلستان نامناسب‌ترین امنیت سرمایه‌گذاری در کشور را داشته و از سوی دیگر استان‌های سمنان، خراسان جنوبی و هرمزگان با شاخصی در حدود ۶.۴ بهترین امنیت سرمایه‌گذاری را در میان استان‌های کشور دارند. استان تهران به عنوان مهم‌ترین استان در سرمایه‌گذاری در کشور رتبه پنجم نامناسب‌ترین استان برای امنیت سرمایه‌گذاری را به خود اختصاص داده است. این آمار نشان می‌دهد به دلیل حجم بالای سرمایه در استان تهران، میزان سرمایه‌های تحت ریسک سرمایه‌گذاری در این استان بالاست. 

حرکت استان‌ها در جهت سرمایه‌گذاری
استان قزوین با بیش‌ترین تغییرات معادل ۰.۵ واحد با سرعت زیادی در جهت نامناسب شدن محیط سرمایه‌گذاری حرکت کرده است. بعدازآن استان‌های گلستان و خراسان رضوی بیش‌ترین تغییر را در جهت بدتر امنیت سرمایه‌گذاری به خود اختصاص داده‌اند. در طرف دیگر استان‌های کهکیلویه و بویراحمد، زنجان و سیستان و بلوچستان قرار دارند که بیش‌ترین تغییر را در جهت بهبود محیط سرمایه‌گذاری داشته‌اند. با این وجود طبق آمار‌ها استان‌های سیستان و بلوچستان، و کهکیلویه و بویراحمد جزو نامناسب‌ترین استان‌ها برای سرمایه‌گذاری با شاخص امنیت سرمایه‌گذاری بالا هستند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/103787/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرد

موانع توسعه

موانع توسعه

 شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در کشور در پاییز ۱۴۰۱ نسبت به تابستان تغییری نکرده و در عدد ۶.۸۲ مانده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد نماگر «عملکرد دولت» بدترین وضعیت را در ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری داشته است. استان‌های ایلام، سیستان و بلوچستان و گلستان نامناسب‌ترین و استان‌های سمنان، خراسان جنوبی و هرمزگان مناسبت‌ترین استان‌ها برای سرمایه‌گذاری در کشور بوده‌اند. شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در کشور نشان می‌دهد که نماگر «عملکرد دولت» بدترین وضعیت را به خود اختصاص داده‌اند. البته تمام نماگر‌ها و شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در استان‌ها در وضعیت نامناسب است. 

وضعیت منفی مؤلفه‌های پیمایشی در سرمایه‌گذاری
بررسی امنیت سرمایه‌گذاری در پاییز ۱۴۰۱ به تازگی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس انجام‌شده است. در میان مؤلفه‌های پیمایشی بهترین مؤلفه‌ها «استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی»، «وجود کلاه‌برداری یا تقلب در بازار» و «سرقت مالی» است. باید عنوان کرد این سه مؤلفه با اینکه بهترین مؤلفه‌های پیمایشی هستند، اما عدد آن‌ها ۵.۵ از ده است. ناامیدکننده‌ترین مؤلفه‌ها «عمل مسئولان به وعده‌های داده‌شده» و «میزان تخصصی بودن رسیدگی به دعاوی تجاری در مراجع قضایی» است. آمار‌ها گویای آن است که عدد ثبت‌شده برای این مؤلفه‌ها بیشتر از ۸.۴ است. مؤلفه «اجرای کامل و به‌موقع احکام مراجع قضایی» بدترین عدد را به خود اختصاص داده است. در پاییز ۱۴۰۱ میزان این مؤلفه حدود ۸ بوده است که نسبت به فصل قبل از خود تغییری نداشته است. از سوی دیگر دو مؤلفه «ثبات مسئولان استانی» و «مزاحمت ملکی» به ترتیب با ۱.۱۹ و ۱.۵ بهترین عملکرد را در میان مؤلفه‌های آماری این پایش داشته‌اند.

سرمایه‌گذاری همچنان پر ریسک
بررسی هفت نماگر امنیت سرمایه‌گذاری، نشان می‌دهد بدترین نماگر در امنیت سرمایه‌گذاری «عملکرد دولت» است که با اینکه نسبت به تابستان ۱۴۰۱ بهبود داشته، اما همچنان ناامیدکننده‌ترین نماگر در میان شاخص‌های امنیت سرمایه‌گذاری است. از طرف دیگر نماگر «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض» معادل ۵.۲۳ بوده است که نسبت به تابستان سال گذشته ۰.۱۷ بدتر شده، اما همچنان بهترین نماگر در میان هفت نماگر تشکیل‌دهنده شاخص است.  تغییرات نماگر در پاییز ۱۴۰۱ نسبت به تابستان ۱۴۰۱ گویای آن است که نماگر «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض» بیش‌ترین میزان تغییر در جهت نامناسب را داشته و نماگر «فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی» با ۰.۲۳ تغییر، بیش‌ترین تغییر در جهت مناسب را در میان نماگر‌ها به خود اختصاص داده است.

نامناسب‌ترین شاخص امنیت سرمایه‌گذاری برای پر سرمایه‌ترین استان 
میانگین میزان نماگر‌ها، شاخص امنیت سرمایه‌گذاری را به ما می‌دهد. این شاخص در پاییز ۱۴۰۱ به ۶.۸۲ رسیده که نسبت به تابستان ۱۴۰۱، تغییری نداشته است. این آمار نشان می‌دهد وضعیت سرمایه‌گذاری در هیچ‌کدام از استان‌های کشور مناسب نیست، اما در میان استان‌های کشور، ایلام، سیستان و بلوچستان، و گلستان نامناسب‌ترین امنیت سرمایه‌گذاری در کشور را داشته و از سوی دیگر استان‌های سمنان، خراسان جنوبی و هرمزگان با شاخصی در حدود ۶.۴ بهترین امنیت سرمایه‌گذاری را در میان استان‌های کشور دارند. استان تهران به عنوان مهم‌ترین استان در سرمایه‌گذاری در کشور رتبه پنجم نامناسب‌ترین استان برای امنیت سرمایه‌گذاری را به خود اختصاص داده است. این آمار نشان می‌دهد به دلیل حجم بالای سرمایه در استان تهران، میزان سرمایه‌های تحت ریسک سرمایه‌گذاری در این استان بالاست. 

حرکت استان‌ها در جهت سرمایه‌گذاری
استان قزوین با بیش‌ترین تغییرات معادل ۰.۵ واحد با سرعت زیادی در جهت نامناسب شدن محیط سرمایه‌گذاری حرکت کرده است. بعدازآن استان‌های گلستان و خراسان رضوی بیش‌ترین تغییر را در جهت بدتر امنیت سرمایه‌گذاری به خود اختصاص داده‌اند. در طرف دیگر استان‌های کهکیلویه و بویراحمد، زنجان و سیستان و بلوچستان قرار دارند که بیش‌ترین تغییر را در جهت بهبود محیط سرمایه‌گذاری داشته‌اند. با این وجود طبق آمار‌ها استان‌های سیستان و بلوچستان، و کهکیلویه و بویراحمد جزو نامناسب‌ترین استان‌ها برای سرمایه‌گذاری با شاخص امنیت سرمایه‌گذاری بالا هستند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/103787/

ارسال دیدگاه شما