ساخت پتروشیمی در شمال با همکاری روسیه

ساخت پتروشیمی در شمال با همکاری روسیه

رمضان علی سنگدوینی، عضو‌ کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو با ایرنا، درباره ساخت مجتمع پتروشیمی در شمال کشور با همکاری روسیه اظهار داشت: در حال حاضر برخی مفاد و بندهای تفاهم‌نامه با روسیه در حال پیگیری است، بنابراین احتمال اینکه روس‌ها در کشور ما به سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه در این حوزه اقدام کنند وجود داشته و قابل توجیه است. وی افزود: با توجه به اینکه اصل مبنای اقتصاد استان‌های شمالی بر پایه کشاورزی است، ساخت پتروشیمی‌هایی که مواد اولیه موردنیاز این بخش ازجمله اوره و کود شیمیایی را تأمین کنند، قابل توجیه است. با احداث مجتمع پتروشیمی در استان‌های شمالی علاوه بر تأمین ملزومات کشاورزان و صرفه اقتصادی؛ می‌توانیم به کشورهای شمالی ازجمله کشورهای منطقه اوراسیا و حتی روسیه تبادل محصول پتروشیمی و صادرات داشته باشیم. در حال حاضر در منطقه آزاد اینچه‌برون ریل داریم که در صورت راه‌اندازی مجتمع پتروشیمی در استان گلستان؛ با کشورهای شمالی روابط اقتصادی و تجاری داشته باشیم و این خود منجر به تحول در اقتصاد کشور خواهد شد. وی با اشاره به اجرای پروژه پتروشیمی در استان گلستان تصریح کرد: سال ۸۹ کلنگ احداث یک واحد پتروشیمی‌اید برای تولید اوره و  آمونیاک‌ در منطقه آق‌قلا زده شد اما به دلیل برخی مشکلات حقوقی با وجود پیشرفت ۱۵ تا ۲۰ درصدی معلق باقی ماند، اکنون مشکلات حقوقی و قضایی رفع شده و‌ پروژه در شرف اجرایی شدن است.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/103818/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

ساخت پتروشیمی در شمال با همکاری روسیه

ساخت پتروشیمی در شمال با همکاری روسیه

رمضان علی سنگدوینی، عضو‌ کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو با ایرنا، درباره ساخت مجتمع پتروشیمی در شمال کشور با همکاری روسیه اظهار داشت: در حال حاضر برخی مفاد و بندهای تفاهم‌نامه با روسیه در حال پیگیری است، بنابراین احتمال اینکه روس‌ها در کشور ما به سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه در این حوزه اقدام کنند وجود داشته و قابل توجیه است. وی افزود: با توجه به اینکه اصل مبنای اقتصاد استان‌های شمالی بر پایه کشاورزی است، ساخت پتروشیمی‌هایی که مواد اولیه موردنیاز این بخش ازجمله اوره و کود شیمیایی را تأمین کنند، قابل توجیه است. با احداث مجتمع پتروشیمی در استان‌های شمالی علاوه بر تأمین ملزومات کشاورزان و صرفه اقتصادی؛ می‌توانیم به کشورهای شمالی ازجمله کشورهای منطقه اوراسیا و حتی روسیه تبادل محصول پتروشیمی و صادرات داشته باشیم. در حال حاضر در منطقه آزاد اینچه‌برون ریل داریم که در صورت راه‌اندازی مجتمع پتروشیمی در استان گلستان؛ با کشورهای شمالی روابط اقتصادی و تجاری داشته باشیم و این خود منجر به تحول در اقتصاد کشور خواهد شد. وی با اشاره به اجرای پروژه پتروشیمی در استان گلستان تصریح کرد: سال ۸۹ کلنگ احداث یک واحد پتروشیمی‌اید برای تولید اوره و  آمونیاک‌ در منطقه آق‌قلا زده شد اما به دلیل برخی مشکلات حقوقی با وجود پیشرفت ۱۵ تا ۲۰ درصدی معلق باقی ماند، اکنون مشکلات حقوقی و قضایی رفع شده و‌ پروژه در شرف اجرایی شدن است.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/103818/

ارسال دیدگاه شما