اجرای عملیات اطلاعات مکانی آب و فاضلاب در 70 درصد شهرها 
و 30 درصد روستاهای استان اصفهان

اجرای عملیات اطلاعات مکانی آب و فاضلاب در 70 درصد شهرها و 30 درصد روستاهای استان اصفهان

اصفهان - محبوبه عزیز: سیستم اطلاعات مکانی (GIS) آب و فاضلاب در 70 درصد شهرها و 30 درصد روستاهای استان اصفهان اجراشده است و هم‌اکنون نیز 16 پروژه فعال در سطح استان وجود دارد. مدیرعامل آبفای استان اصفهان با اعلام این خبر افزود: برداشت و پیاده‌سازی اطلاعات مکانی و توصیفی مربوط به همه شبکه‌های توزیع و خطوط انتقال آب، شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب و مشترکین و احداث نقاط ماندگار بتنی در شهرها و روستاها و ثبت و به‌روزرسانی این اطلاعات در سامانه نجما از مهم‌ترین اقدامات انجام‌گرفته در حوزه GIS شرکت است و متناسب با نوع اطلاعات، این سامانه به صورت هفتگی، ماهیانه، 6 ماهه و یا سالانه به‌طور مستمر به‌روزرسانی می‌شود که ثبت نقشه‌های از بیلت پروژه‌های اصلاح و توسعه آب و فاضلاب، موقعیت مکانی حوادث آب و فاضلاب و مشترکین جدید در سامانه نجما بخشی از این به‌روزرسانی به شمار می‌رود. حسین اکبریان بابیان اینکه پیشرو بودن در اجرای عملیات GIS باعث افزایش بهره‌وری در شرکت شده و جهاد خدمت‌رسانی را تسهیل نموده است گفت: در ابتدای یکپارچه‌سازی آبفای شهری و روستایی، برداشت اطلاعات مکانی شبکه آب و مشترکین تنها برای 49 روستا انجام شده بود اما طی دو سال اخیر این عملیات برای بیش از 300 روستا انجام شده است و هر یک از مناطق موظف به ثبت اطلاعات مکانی حداقل 10 روستای تحت پوشش در سال هستند. وی با اشاره به یکی از مزایای اجرای GIS فاضلاب افزود: در حین اجرای این عملیات به‌ منظور برداشت اطلاعات توصیفی منهول‌ها وضعیت آنها موردبررسی قرار می‌گیرد که این امر موجب یافتن نشتی شبکه آب به داخل منهول‌ها، گرفتگی و پرشدگی منهول و پیشگیری و کاهش حوادث می‌گردد؛ همچنین تحلیل‌های مکانی GIS بخش آب نیز به هوشمند سازی مدیریت شبکه‌های توزیع و انتقال آب، اصلاح شبکه آب، کاهش حوادث و یافتن انشعابات غیرمجاز منجر خواهد شد. اکبریان درباره برنامه‌های آتی این سامانه خاطرنشان کرد: تکمیل 30 درصد باقیمانده GIS شبکه آب و فاضلاب و مشترکین و ادامه روند تکمیل برداشت اطلاعات مکانی روستاها در دستور کار شرکت قرار دارد و ارتقا نسخه Web GIS (سامانه اطلاعات مکانی تحت وب) در اواخر مهرماه و Mobile GIS (سامانه اطلاعات مکانی تحت موبایل) نیز تا اواخر سال جاری رونمایی می‌شوند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/103821/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

اجرای عملیات اطلاعات مکانی آب و فاضلاب در 70 درصد شهرها 
و 30 درصد روستاهای استان اصفهان

اجرای عملیات اطلاعات مکانی آب و فاضلاب در 70 درصد شهرها و 30 درصد روستاهای استان اصفهان

اصفهان - محبوبه عزیز: سیستم اطلاعات مکانی (GIS) آب و فاضلاب در 70 درصد شهرها و 30 درصد روستاهای استان اصفهان اجراشده است و هم‌اکنون نیز 16 پروژه فعال در سطح استان وجود دارد. مدیرعامل آبفای استان اصفهان با اعلام این خبر افزود: برداشت و پیاده‌سازی اطلاعات مکانی و توصیفی مربوط به همه شبکه‌های توزیع و خطوط انتقال آب، شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب و مشترکین و احداث نقاط ماندگار بتنی در شهرها و روستاها و ثبت و به‌روزرسانی این اطلاعات در سامانه نجما از مهم‌ترین اقدامات انجام‌گرفته در حوزه GIS شرکت است و متناسب با نوع اطلاعات، این سامانه به صورت هفتگی، ماهیانه، 6 ماهه و یا سالانه به‌طور مستمر به‌روزرسانی می‌شود که ثبت نقشه‌های از بیلت پروژه‌های اصلاح و توسعه آب و فاضلاب، موقعیت مکانی حوادث آب و فاضلاب و مشترکین جدید در سامانه نجما بخشی از این به‌روزرسانی به شمار می‌رود. حسین اکبریان بابیان اینکه پیشرو بودن در اجرای عملیات GIS باعث افزایش بهره‌وری در شرکت شده و جهاد خدمت‌رسانی را تسهیل نموده است گفت: در ابتدای یکپارچه‌سازی آبفای شهری و روستایی، برداشت اطلاعات مکانی شبکه آب و مشترکین تنها برای 49 روستا انجام شده بود اما طی دو سال اخیر این عملیات برای بیش از 300 روستا انجام شده است و هر یک از مناطق موظف به ثبت اطلاعات مکانی حداقل 10 روستای تحت پوشش در سال هستند. وی با اشاره به یکی از مزایای اجرای GIS فاضلاب افزود: در حین اجرای این عملیات به‌ منظور برداشت اطلاعات توصیفی منهول‌ها وضعیت آنها موردبررسی قرار می‌گیرد که این امر موجب یافتن نشتی شبکه آب به داخل منهول‌ها، گرفتگی و پرشدگی منهول و پیشگیری و کاهش حوادث می‌گردد؛ همچنین تحلیل‌های مکانی GIS بخش آب نیز به هوشمند سازی مدیریت شبکه‌های توزیع و انتقال آب، اصلاح شبکه آب، کاهش حوادث و یافتن انشعابات غیرمجاز منجر خواهد شد. اکبریان درباره برنامه‌های آتی این سامانه خاطرنشان کرد: تکمیل 30 درصد باقیمانده GIS شبکه آب و فاضلاب و مشترکین و ادامه روند تکمیل برداشت اطلاعات مکانی روستاها در دستور کار شرکت قرار دارد و ارتقا نسخه Web GIS (سامانه اطلاعات مکانی تحت وب) در اواخر مهرماه و Mobile GIS (سامانه اطلاعات مکانی تحت موبایل) نیز تا اواخر سال جاری رونمایی می‌شوند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/103821/

ارسال دیدگاه شما