افت نمرات دانش‌ آموزان

افت نمرات دانش‌ آموزان

رئیس سازمان مدارس غیردولتی درباره دلایل اُفت بیشتر نمرات دانش‌آموزان مدارس غیردولتی در امتحانات نهایی خرداد امسال توضیح داد. به گزارش همشهری آنلاین، نمرات دانش‌آموزان در امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۲ نسبت به خرداد سال گذشته با اُفت همراه بود و میانگین معدل در شاخه نظری از ۱۱.۶۲ سال گذشته به ۱۰.۲ رسید. به گفته محسن زارعی رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت وزارت آموزش و پرورش، در امتحانات نهایی خرداد امسال، بالاترین نمرات دانش‌آموزان مربوط به مدارس سمپاد بود و در همه انواع مدارس با اُفت نمرات امتحانات نهایی مواجه بودیم و البته مدارس غیردولتی با اُفت بیشتری مواجه بودند. احمد محمود زاده رئیس سازمان مدارس غیردولتی درباره دلایل اُفت بیشتر نمرات امتحانات نهایی دانش‌آموزان مدارس غیردولتی گفت: جهت‌گیری به هر سمتی باشد مدارس هم به آن سمت می‌روند. در سال‌های گذشته جهت‌گیری مدارس به سمت آزمون سراسری بود و فعالیت‌های کنکور محور و کسب نتیجه مناسب در کنکور ملاک مدرسه برتر بود به همین دلیل علاوه بر مدارس غیردولتی شاهد بودیم که مدارس سمپاد، نمونه دولتی و هیئت‌امنایی نیز به صورت ویژه حول موضوع کنکور کار می‌کردند. مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، ضمن افزایش سهم نمرات امتحانات نهایی در پذیرش دانشگاه‌ها، به این منجر می‌شود که مدارس روی کتاب و برنامه درسی تمرکز کنند. در سال‌های گذشته مدارس دولتی عادی بر کتاب درسی متمرکز بودند و فعالیت‌های آموزشگاه محور و کنکوری نداشتند، به همین دلیل در امتحانات نهایی از میانگین نمرات بهتری نسبت به مدارس غیردولتی برخوردار شدند!

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/103823/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

افت نمرات دانش‌ آموزان

افت نمرات دانش‌ آموزان

رئیس سازمان مدارس غیردولتی درباره دلایل اُفت بیشتر نمرات دانش‌آموزان مدارس غیردولتی در امتحانات نهایی خرداد امسال توضیح داد. به گزارش همشهری آنلاین، نمرات دانش‌آموزان در امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۲ نسبت به خرداد سال گذشته با اُفت همراه بود و میانگین معدل در شاخه نظری از ۱۱.۶۲ سال گذشته به ۱۰.۲ رسید. به گفته محسن زارعی رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت وزارت آموزش و پرورش، در امتحانات نهایی خرداد امسال، بالاترین نمرات دانش‌آموزان مربوط به مدارس سمپاد بود و در همه انواع مدارس با اُفت نمرات امتحانات نهایی مواجه بودیم و البته مدارس غیردولتی با اُفت بیشتری مواجه بودند. احمد محمود زاده رئیس سازمان مدارس غیردولتی درباره دلایل اُفت بیشتر نمرات امتحانات نهایی دانش‌آموزان مدارس غیردولتی گفت: جهت‌گیری به هر سمتی باشد مدارس هم به آن سمت می‌روند. در سال‌های گذشته جهت‌گیری مدارس به سمت آزمون سراسری بود و فعالیت‌های کنکور محور و کسب نتیجه مناسب در کنکور ملاک مدرسه برتر بود به همین دلیل علاوه بر مدارس غیردولتی شاهد بودیم که مدارس سمپاد، نمونه دولتی و هیئت‌امنایی نیز به صورت ویژه حول موضوع کنکور کار می‌کردند. مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، ضمن افزایش سهم نمرات امتحانات نهایی در پذیرش دانشگاه‌ها، به این منجر می‌شود که مدارس روی کتاب و برنامه درسی تمرکز کنند. در سال‌های گذشته مدارس دولتی عادی بر کتاب درسی متمرکز بودند و فعالیت‌های آموزشگاه محور و کنکوری نداشتند، به همین دلیل در امتحانات نهایی از میانگین نمرات بهتری نسبت به مدارس غیردولتی برخوردار شدند!

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/103823/

ارسال دیدگاه شما