چند نکته درباره جنگ غزه

چند نکته درباره جنگ غزه

تکتم احمدی - دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه تربت‌حیدریه

 

حماس و گروه جهادی اسلامی عملیات طوفان الاقصی را در اسرائیل اجرا کردند و ضربه سختی به اسرائیل زدند. به نظر می‌آید برای این حمله برنامه‌ریزی دقیقی شده بود. به دلیل همین ضربه بود که اسرائیل حملات خود به غزه را شروع کرد که پیامدهای این جنگ دنیا را تحت تأثیر قرار داده است. موضوع از سه بعد موردبررسی قرار می‌گیرد:

بعد سیاسی: ثابت شد که اسرائیل منطقه نیست و اینکه کشورهای غربی یا جهان غرب حمایت سیاسی از اسرائیل می‌کنند و دراین‌بین اعراب دیگر نمی‌توانند آرام زیر چتر اسرائیل بخوابند.

بعد اقتصادی: (الف). در این جنگ ایران بازهم از سوی غرب تحریم خواهد شد.

(ب). احتمالاً شاهد بالا رفتن نرخ طلا و ارز خواهیم بود.

(ج). غرب فشار بر ایران وارد خواهد کرد.

(د). ۶ میلیارد دلار دارایی بلوکه‌شده ایران که به قطر آمد احتمالاً آزاد نمی‌شود.

3-بعد نظامی: گنبد نظامی تلاویو شکسته می‌شود. نقاط ضعف اسرائیل شناسایی‌شده و محور مقاومت وارد عمل می‌شوند.

نویسنده طوفان الاقصی را از سه بعد بررسی و تحلیل کرد البته هر جنگی که طولانی شود برنده‌ای نخواهد داشت چون هر دو طرف جنگ ضعیف و ناتوان می‌شوند. نتیجه حمله حماس به اسرائیل این است که حرکت متحدان آمریکا با ناو جنگی در منطقه نشانه این است که اسرائیل در جنگ با آزار و اذیت مردم غزه چهره خود را در خاورمیانه و در سطح جهان از بین برد و منزوی‌تر از قبل شد.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/105834/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

چند نکته درباره جنگ غزه

چند نکته درباره جنگ غزه

تکتم احمدی - دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه تربت‌حیدریه

 

حماس و گروه جهادی اسلامی عملیات طوفان الاقصی را در اسرائیل اجرا کردند و ضربه سختی به اسرائیل زدند. به نظر می‌آید برای این حمله برنامه‌ریزی دقیقی شده بود. به دلیل همین ضربه بود که اسرائیل حملات خود به غزه را شروع کرد که پیامدهای این جنگ دنیا را تحت تأثیر قرار داده است. موضوع از سه بعد موردبررسی قرار می‌گیرد:

بعد سیاسی: ثابت شد که اسرائیل منطقه نیست و اینکه کشورهای غربی یا جهان غرب حمایت سیاسی از اسرائیل می‌کنند و دراین‌بین اعراب دیگر نمی‌توانند آرام زیر چتر اسرائیل بخوابند.

بعد اقتصادی: (الف). در این جنگ ایران بازهم از سوی غرب تحریم خواهد شد.

(ب). احتمالاً شاهد بالا رفتن نرخ طلا و ارز خواهیم بود.

(ج). غرب فشار بر ایران وارد خواهد کرد.

(د). ۶ میلیارد دلار دارایی بلوکه‌شده ایران که به قطر آمد احتمالاً آزاد نمی‌شود.

3-بعد نظامی: گنبد نظامی تلاویو شکسته می‌شود. نقاط ضعف اسرائیل شناسایی‌شده و محور مقاومت وارد عمل می‌شوند.

نویسنده طوفان الاقصی را از سه بعد بررسی و تحلیل کرد البته هر جنگی که طولانی شود برنده‌ای نخواهد داشت چون هر دو طرف جنگ ضعیف و ناتوان می‌شوند. نتیجه حمله حماس به اسرائیل این است که حرکت متحدان آمریکا با ناو جنگی در منطقه نشانه این است که اسرائیل در جنگ با آزار و اذیت مردم غزه چهره خود را در خاورمیانه و در سطح جهان از بین برد و منزوی‌تر از قبل شد.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/105834/

ارسال دیدگاه شما