انتشار کتاب «خبرنگاری، اخبار جعلی و اطلاعات غلط»

انتشار کتاب «خبرنگاری، اخبار جعلی و اطلاعات غلط»

کتاب «خبرنگاری، اخبار جعلی و اطلاعات غلط» نوشته چریلین ایرتون و جولی پوزتی دستورالعمل‌هایی را برای راستی‌آزمایی اخبار دروغین ارائه کرده است. این کتاب به فناوری های دیجیتال و پلتفرم‌های اجتماعی که منجر به اختلال اطلاعاتی در فضای مجازی می‌شوند، نگاهی انتقادی دارد. کتاب به ابتکار یونسکو برای مقابله با اخبار جعلی و اطلاعات غلط از طریق رسانه‌ها، سواد رسانه‌ای و راستی آزمایی تالیف شده و برای استادان و دانشجویان ارتباطات و روزنامه‌نگاری، احزاب سیاسی، ناظران انتخاباتی و در مجموع کسانی که در رسانه‌های جمعی و اجتماعی فعالیت می‌کنند مفید خواهد بود. در این کتاب اصطلاح اطلاعات غلط به طور کلی، به تلاش عامدانه برای به اشتباه انداختن و یا دست کاری ذهن مردم از طریق اطلاعات تقلبی اشاره دارد. در بخشی از این کتاب نگاری آمده است: زمان آن فرا رسیده که رسانه‌های خبری بیش از گذشته به معیارهای حرفه‌ای و اخلاقی نزدیک شوند، از انتشار اطلاعات تایید نشده پرهیز کنند و از اطلاعاتی که ممکن است مورد توجه و علاقه برخی از مردم باشد اما به نفع عموم نباشد، فاصله بگیرند. تامین کنندگان اطلاعات غلط، از آسیب پذیری یا تعصب دریافت کنندگان این اطلاعات به عنوان طعمه استفاده می کنند تا از آنها برای تکثیر و تقویت خبرهای خود بهره ببرند. کتاب خبرنگاری، اخبار جعلی و اطلاعات غلط نوشته چریلین ایرتون و جولی پوزتی و به ترجمه علی احمدی در ۲۲۱ صفحه توسط انتشارات علم به چاپ رسیده است.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/105915/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

انتشار کتاب «خبرنگاری، اخبار جعلی و اطلاعات غلط»

انتشار کتاب «خبرنگاری، اخبار جعلی و اطلاعات غلط»

کتاب «خبرنگاری، اخبار جعلی و اطلاعات غلط» نوشته چریلین ایرتون و جولی پوزتی دستورالعمل‌هایی را برای راستی‌آزمایی اخبار دروغین ارائه کرده است. این کتاب به فناوری های دیجیتال و پلتفرم‌های اجتماعی که منجر به اختلال اطلاعاتی در فضای مجازی می‌شوند، نگاهی انتقادی دارد. کتاب به ابتکار یونسکو برای مقابله با اخبار جعلی و اطلاعات غلط از طریق رسانه‌ها، سواد رسانه‌ای و راستی آزمایی تالیف شده و برای استادان و دانشجویان ارتباطات و روزنامه‌نگاری، احزاب سیاسی، ناظران انتخاباتی و در مجموع کسانی که در رسانه‌های جمعی و اجتماعی فعالیت می‌کنند مفید خواهد بود. در این کتاب اصطلاح اطلاعات غلط به طور کلی، به تلاش عامدانه برای به اشتباه انداختن و یا دست کاری ذهن مردم از طریق اطلاعات تقلبی اشاره دارد. در بخشی از این کتاب نگاری آمده است: زمان آن فرا رسیده که رسانه‌های خبری بیش از گذشته به معیارهای حرفه‌ای و اخلاقی نزدیک شوند، از انتشار اطلاعات تایید نشده پرهیز کنند و از اطلاعاتی که ممکن است مورد توجه و علاقه برخی از مردم باشد اما به نفع عموم نباشد، فاصله بگیرند. تامین کنندگان اطلاعات غلط، از آسیب پذیری یا تعصب دریافت کنندگان این اطلاعات به عنوان طعمه استفاده می کنند تا از آنها برای تکثیر و تقویت خبرهای خود بهره ببرند. کتاب خبرنگاری، اخبار جعلی و اطلاعات غلط نوشته چریلین ایرتون و جولی پوزتی و به ترجمه علی احمدی در ۲۲۱ صفحه توسط انتشارات علم به چاپ رسیده است.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/105915/

ارسال دیدگاه شما