شاهد تضییع حقوق مردم و رواج بی‌عدالتی هستیم

شاهد تضییع حقوق مردم و رواج بی‌عدالتی هستیم

منصور حقیقت‌پور به ایلنا گفت: نمی‌شود از یک طیف خاص یا از یک شبکه سیاسی خاص افراد را انتخاب کرد. در آنجا اگر ۱۰-۱۱ نفر می‌نشینند این افراد باید نماینده اقشار مرجع ما باشند، روحانیت، بازاریان، دانشگاه، طیف خواهران و ... تا این‌ها در تضارب آرا بتوانند حق را تشخیص دهند و عمل کنند؛ اما اگر بیایید از بازنشستگان یک ارگان و سازمان امنیتی - سیاسی استفاده کنید نتیجه‌اش می‌شود اینکه در دوره قبل ۸ درصد ردصلاحیت داشتید، این دوره به ۲۸ درصد رسیده که اصلا منطقی و معقول نیست.این فعال سیاسی اصولگرا گفت: این موضوع باعث تضییع حقوق مردم و رواج بی‌عدالتی شده است و این رویه بر پایه عدالت و منطق نیست. وی ادامه داد: انتخابات ما در یک فضای طیب، پاک و متناسب با ذات انقلاب‌ تا به حال پیش رفته و امیدواریم دوز و کلک‌هایی که در غرب و جاهای دیگر نقش ایفا می‌کند، در جمهوری اسلامی ایران نباشد و مردم بر پایه اعتقادات راسخ خودشان در صحنه حاضر شوند و رأی دهند.وی در پاسخ به این سوال در آستانه برگزاری انتخابات چقدر ضرورت دارد مراقبت بیشتری نسبت به وحدت و انسجام ملی داشته باشیم و وظیفه مجریان در این خصوص چیست؟ گفت: مجریان باید فضای عادلانه را در تأیید صلاحیت، در اجرای انتخابات، ایجاد فضای انتخاباتی و تبلیغات انتخابات برای همه یکسان ببینند و خود مجریان به اصل انتخابات ورود نکنند که خودشان یک طرف قضیه باشند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/105945/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

شاهد تضییع حقوق مردم و رواج بی‌عدالتی هستیم

شاهد تضییع حقوق مردم و رواج بی‌عدالتی هستیم

منصور حقیقت‌پور به ایلنا گفت: نمی‌شود از یک طیف خاص یا از یک شبکه سیاسی خاص افراد را انتخاب کرد. در آنجا اگر ۱۰-۱۱ نفر می‌نشینند این افراد باید نماینده اقشار مرجع ما باشند، روحانیت، بازاریان، دانشگاه، طیف خواهران و ... تا این‌ها در تضارب آرا بتوانند حق را تشخیص دهند و عمل کنند؛ اما اگر بیایید از بازنشستگان یک ارگان و سازمان امنیتی - سیاسی استفاده کنید نتیجه‌اش می‌شود اینکه در دوره قبل ۸ درصد ردصلاحیت داشتید، این دوره به ۲۸ درصد رسیده که اصلا منطقی و معقول نیست.این فعال سیاسی اصولگرا گفت: این موضوع باعث تضییع حقوق مردم و رواج بی‌عدالتی شده است و این رویه بر پایه عدالت و منطق نیست. وی ادامه داد: انتخابات ما در یک فضای طیب، پاک و متناسب با ذات انقلاب‌ تا به حال پیش رفته و امیدواریم دوز و کلک‌هایی که در غرب و جاهای دیگر نقش ایفا می‌کند، در جمهوری اسلامی ایران نباشد و مردم بر پایه اعتقادات راسخ خودشان در صحنه حاضر شوند و رأی دهند.وی در پاسخ به این سوال در آستانه برگزاری انتخابات چقدر ضرورت دارد مراقبت بیشتری نسبت به وحدت و انسجام ملی داشته باشیم و وظیفه مجریان در این خصوص چیست؟ گفت: مجریان باید فضای عادلانه را در تأیید صلاحیت، در اجرای انتخابات، ایجاد فضای انتخاباتی و تبلیغات انتخابات برای همه یکسان ببینند و خود مجریان به اصل انتخابات ورود نکنند که خودشان یک طرف قضیه باشند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/105945/

ارسال دیدگاه شما